Ortoma: Valberedningens förslag till årsstämman 2024

Publicerat 22 Apr, 2024

Inför årsstämman i Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) den 29 maj 2024 offentliggör Bolaget valberedningens förslag till styrelse. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen meddelar idag sitt förslag till styrelse för beslut på årsstämman 2024. Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av sex ledamöter. Ortomas bolagsordning gör gällande att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter, därav kräver förslaget ingen förändring av bolagsordningen.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter, utan suppleant:

  • omval av Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Yvonne Mårtensson som styrelseledamöter,
  • nyval av Anders Hahn och Marie Aabö som styrelseledamöter,
  • omval av Yvonne Mårtensson som styrelseordförande.

Valberedningen motiverar sitt förslag med att Ortoma nu gått in i kommersiell fas och har etablerat starka globala partnerskap. Den nya fasen innebär att Ortoma har ett behov av kompletterande kompetens, både i styrelsen och organisationen.

Vi bedömer att Ortoma behöver nya kompetenser i styrelsen som har vid erfarenhet av kommersiella tillväxtresor inom MedTech-industrin. Därför föreslår vi nyval av Anders Hahn och Marie Aabö. Vi är övertygade om att de, tillsammans med övriga ledamöter, kommer att fortsätta bygga ett starkt bolag som kan förse världsmarknaden med konkurrenskraftiga produkter. Ett led i detta blir att Jonny Nordqvist samt grundaren Matts Andersson lämnar styrelsen. Vi vill passa på att rikta vårt varma tack för deras gedigna insatser i styrelsen genom åren.”, kommenterar Roy Forslund, ordförande i valberedningen.

”Som grundare av Ortoma har jag sett min idé och vision omsättas till ett bolag som håller på att etablera sig på världsmarknaden. Nu behövs utrymme i styrelsen för andra viktiga kompetenser som bolaget i detta skede behöver. Jag kommer att fortsätta bidra och stötta Ortoma som rådgivare och som engagerad ägare. Jag har fullt förtroende för den föreslagna styrelsen och ser fram emot att följa Ortomas fortsatta framgångsresa.”, kommenterar Matts Andersson, grundare av Ortoma och avgående styrelseledamot.

Information om ledamöter som föreslås till nyval
Anders Hahn
Född: 1959
Utbildning: Internationell ekonomi vid Stockholms universitet, legitimerad fysioterapeut vid Göteborgs Universitet samt IFL Ledarskapsår vid Handelshögskolan i Stockholm.
Bakgrund: 30 års erfarenhet inom MedTech-industrin. Tidigare positioner inkluderar bland annat roller som Country Manager och Sales Director för Zimmer Biomet, VD och Business Unit Manager för Biomet Ortopaedics AB. Vidare har Anders arbetat på företag såsom Anatomica AB och Stille AB.
Övriga betydande uppdrag: Interimsuppdrag inom MedTech.

Anders Hahn äger 3 000 aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Marie Aabö
Född: 1968
Utbildning: MSc E-MBA, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Magisterexamen i Medical Management, Karolinska Institutet. Kandidatexamen i obstetrik och gynekologi, Örebro Universitet. Legitimerad sjuksköterska och vidareutbildning inom neonatal intensivvård, Umeå Universitet. Diverse ledarskaps- och försäljningsutbildningar genom tidigare anställningar.
Bakgrund: Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat Regional Business Director för Norden och Country Director/VD för Sverige och Island på Medtronic AB. Vidare har Marie Aabö lång erfarenhet från försäljning och affärsutveckling på företag så som CR Bard, Synthes, Smiths Medical och Semper Health Care och har fått flera utmärkelser under sina år i branschen.
Övriga betydande uppdrag: Nuvarande roll som General Manager för Norden och Baltikum inom Elektrofysiologi på Abbott Medical.

Marie Aabö äger inga aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Ortomas styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.ortoma.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2024 utfärdas, vilket kommer finnas tillgängligt senast 4 veckor innan årsstämman.

Om valberedningen
I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska Ortomas valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.

Valberedningen har haft följande sammansättning:

  • Roy Forslund, utsedd av Infotech i Väst AB.
  • Matts Andersson, utsedd av honom själv.
  • Jerker Jonason, utsedd av honom själv.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2023 vilket finns tillgängligt på Ortomas hemsida, www.ortoma.com.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.