Pressmeddelanden

2024

2024-05-29 16:17 Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ) News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-05-23 14:41 Ortoma erhåller ytterligare en milstolpsersättning inom ramen för utvecklings- och distributionsavtal News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2024-05-23 08:30 Ortoma: Delårsrapport januari – mars 2024 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2024-05-08 14:30 Ortoma publicerar ny version av årsredovisning för 2023 News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-30 08:26 REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE, FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH MOTIVERAT YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I ORTOMA AB DEN 29 MAJ 2024 News Corporate Information Nomination Committee Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-30 08:25 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORTOMA AB News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-26 20:19 Ortoma publicerar årsredovisning för 2023 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
2024-04-22 09:50 Ortoma: Valberedningens förslag till årsstämman 2024 News Corporate Information Nomination Committee Swedish IR
2024-03-12 06:48 Ortoma erhåller marknadsgodkännande för OTS™ Hip på den amerikanska marknaden News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2024-02-20 07:00 Bokslutskommuniké för Ortoma AB (publ) 2023-01-01 – 2023-12-31 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR