Pressmeddelanden

2024

2024-04-22 09:50 Ortoma: Valberedningens förslag till årsstämman 2024 News Corporate Information Nomination Committee Swedish IR
2024-03-12 06:48 Ortoma erhåller marknadsgodkännande för OTS™ Hip på den amerikanska marknaden News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2024-02-20 07:00 Bokslutskommuniké för Ortoma AB (publ) 2023-01-01 – 2023-12-31 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR

2023

2023-12-08 10:03 Rättelse: Ortoma tillförs cirka 27,9 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2B News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR
2023-11-29 11:13 Ortoma tillförs cirka 27,2 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2B News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR
2023-11-24 09:40 Se intervjuer med Ortomas VD hos Nyhetsbyrån Direkt och Redeye samt presentation på Stora Aktiedagen News Corporate Information Presentation Swedish IR
2023-11-21 10:41 Ortoma har tecknat ett MoU avseende OTS™ för knäledsoperationer i Japan News Corporate Information Presentation Swedish Regulatory MAR IR
2023-11-17 09:00 Valberedning utsedd inför Ortomas årsstämma 2024 News Corporate Information Nomination Committee Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-11-15 08:00 Nyttjandeperioden för Ortomas teckningsoptioner av serie TO 2B inleds idag News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR