Pressmeddelanden

2023

2023-01-27 08:00 Idag inleds teckningsperioden i Ortomas företrädesemission News Swedish Regulatory IR
2023-01-26 08:00 Ortoma presenterar idag på Redeye Investor Forum Online News Corporate Information Presentation Swedish IR
2023-01-20 08:25 Bokslutskommuniké för Ortoma AB (publ) 2022-01-01 - 2022-12-31 News Swedish Regulatory Report Annual Interim Yearend IR
2023-01-18 11:58 Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ) News Swedish Regulatory IR
2023-01-03 08:30 Valberedning utsedd inför Ortomas årsstämma 2023 News Corporate Information Nomination Committee Swedish IR

2022

2022-12-19 10:59 Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ) News Swedish Regulatory IR
2022-12-15 11:31 Ortoma presenterar idag på Redeye Investor AW - Göteborg News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR