Investor relations

Ortoma erbjuder världsunika operationssystem för planering, navigering och uppföljning av ortopediska implantat- och protesoperationer. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS™) är att göra det möjligt för kirurgen att individanpassa placeringen av ett ledimplantat på ett optimalt sätt i patienten. Ortomas patenterade operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Ortoma har idag globala partnerskap och är i en fas där bolaget gått från utveckling till kommersialisering med stora möjligheter för snabb tillväxt.

Finansiell kalender

  • 2023-01-20 Bokslutskommuniké 2022
  • 2023-05-23 Delårsrapport Q1 2023
  • 2023 Vecka 18 Årsredovisning 2022
  • 2023-05-24 Årsstämma 2023
  • 2023-08-22 Delårsrapport Q2 2023
  • 2023-11-07 Delårsrapport Q3 2023
  • 2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023

Ortoma som investering

$

Företrädesemission 2023

$

Finansiella rapporter

$

Presentationer

$

Aktieinformation

$

Bolagsstyrning

$

Bolagsstämmor

$

Styrelse och ledning

$

Kontakt

$

Ortoma communicates mainly in Swedish to its investors. For information in English, please contact CEO Linus Byström, [email protected]