Rapporter & Finansiell kalender

Finansiell Kalender

  • 2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
  • 2024 Vecka 17 Årsredovisning 2023
  • 2024-05-23 Delårsrapport Q1 2024
  • 2024-05-29 Årsstämma 2024
  • 2024-07-18 Delårsrapport Q2 2024
  • 2024-10-24 Delårsrapport Q3 2024
  • 2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024