Rapporter & Finansiell kalender

Finansiell Kalender

  • 2023-01-20 Bokslutskommuniké 2022
  • 2023-05-26 Delårsrapport Q1 2023
  • 2023 Vecka 19 Årsredovisning 2022
  • 2023-05-31 Årsstämma 2023
  • 2023-08-22 Delårsrapport Q2 2023
  • 2023-10-26 Delårsrapport Q3 2023
  • 2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023