Styrelse & Ledning

Styrelse och ledning

Yvonne Mårtensson

Styrelseordförande sedan 2023 och styrelseledamot sedan 2022

 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör, examen i industriell ekonomi, vid Linköpings Tekniska Högskola vid Linköpings universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i Boule Diagnostic AB, Uniogen OY och Imint Image Intelligence AB.
 • Innehav: 17 000 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Tommy Hansson

Styrelseledamot sedan 2008

 • Född: 1943
 • Utbildning: Medicine doktorsexamen, Göteborgs universitet. Professor emeritus ortopedi vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Resonans Aktiebolag och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i RTHS AB.
 • Innehav1:495 190 B-aktier.
 • Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Matts Andersson

Styrelseledamot sedan 2015

 • Född: 1948
 • Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborgs universitet. Odontologisk doktorsexamen, Umeå universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vitra Novus AB.
 • Innehav1: 775 000 A-aktier samt 720 129 B-aktier.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Roy Forslund

Styrelseledamot sedan 2015.

 • Född: 1967
 • Utbildning: Teknisk utbildning, gymnasienivå certifierad i Routing och Switching via Cisco Systems.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fantastiskt Sweden Holding AB, lnfotech i Väst AB, Real Time Metrology Sweden AB, Syncify AB, RTHS AB och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i Fantastiskt Sweden AB.
 • Innehav1: 615 191 A-aktier och 3 444 654 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare Infotech i Väst AB.

Peter Möller

Styrelseledamot sedan 2018.

 • Född: 1957
 • Utbildning:
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Möller lnvest i Linköping AB och Peroso AB. Styrelseledamot i Vårdbergs Golf AB och Vitra Novus AB. Verkställande direktör i Vårdbergs Golf AB.
 • Innehav1: 137 543 A-aktier och 1 204 043 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Jonny Nordqvist

Styrelseledamot sedan 2017.

 • Född: 1958
 • Utbildning: Socionomexamen, Göteborgs universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vitahusen i Hjälmared AB, SABED AB, Ultrapound AB, Consellor AB, EQ Care AB och Villa Strandgården i Ljungskile AB. Styrelsesuppleant i Nordstenen AB, Norra Orust Vatten & Avlopp AB och Älvsåker Bredband AB. Innehavare av enskild firma med beteckningen NORDQVIST LANTBRUKSFASTIGHET. Verkställande direktör i Vitahusen i Hjälmared AB.
 • Innehav1: 33 802 A-aktier och 568 958 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ortomas ledning och team

Ortomas exekutiva ledning består av vd Linus Byström samt CMO Tommy Hansson. Utöver ledningen finns det ett starkt team av nyckelpersoner med såväl teknisk som medicinsk kompetens. Teamet kompletteras även av ett omfattande nätverk av specialistkonsulter.

Linus Byström

Verkställande direktör sedan 2017

 • Född: 1974
 • Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik med industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola (LTH).
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Carucell AB. Styrelseledamot i Linecto AB, Respensator AB och Vitra Novus AB. Verkställande direktör och patentombud i Linecto AB.
 • Innehav: 684 258 B-aktier

Tommy Hansson

Chief medical officer sedan 2014

 • Född: 1943
 • Utbildning: Medicine doktorsexamen, Göteborgs universitet. Professor emeritus ortopedi vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Resonans Aktiebolag och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i RTHS AB.
 • Innehav1:495 190 B-aktier

1Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.