Styrelse & Ledning

Styrelse och ledning

Ortomas styrelse består av 7 ledamöter valda på Ortomas årsstämma den 30 juni 2022. 

Gunnar Németh

Styrelseordförande sedan 2013

 • Född: 1952
 • Utbildning: Legitimerad läkare (MD) vid Karolinska Institutet. Medicine doktorsexamen (PhD), professor emeritus (ortopedisk kirurgi) vid Karolinska Institutet. Master of Business Administration vid Frankfurt School of Finance & Management.
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vitra Novus AB och Stiftelsen Stockholms sjukhem. Styrelseledamot i Encare AB och Németh & Partner AB. Styrelsesuppleant i Respensator AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB, Swedish Hospital Partners AB, och K.E.E. Swedish Care China AB. Styrelseledamot i K.E.E. Swedish Care AB, Imaginecare AB och Capio AB (publ). Verkställande director i Capio AB (publ).
 • Innehav1: 126 666 B-aktier, 16 900 A-aktier
 • Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Tommy Hansson

Styrelseledamot sedan 2008

 • Född: 1943
 • Utbildning: Medicine doktorsexamen, Göteborgs universitet. Professor emeritus ortopedi vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Resonans Aktiebolag och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i RTHS AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Alvhem i Göteborg.
 • Innehav1:288 622 B-aktier.
 • Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Matts Andersson

Styrelseledamot sedan 2015

 • Född: 1948
 • Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborgs universitet. Odontologisk doktorsexamen, Umeå universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carucell AB och Vitra Novus AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: N/A
 • Innehav1: 784 375 A-aktier samt 716 274 B-aktier.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Yvonne Mårtensson

Styrelseledamot sedan 2022

 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör, examen i industriell ekonomi, vid Linköpings Tekniska Högskola vid Linköpings universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Boule Diagnostics AB och YCM Consulting AB. Styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB, Uniogen OY och Queen AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och ordförande i Elos Medtech AB och SyntheticMR AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, 3Brain AG, SwedenBio Service AB och Lyfstone A/S.
 • Innehav: 0 aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Roy Forslund

Styrelseledamot sedan 2015.

 • Född: 1967
 • Utbildning: Teknisk utbildning, gymnasienivå certifierad i Routing och Switching via Cisco Systems.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fantastiskt Sweden Holding AB, lnfotech i Väst AB, Real Time Metrology Sweden AB, Syncify AB, RTHS AB och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i Fantastiskt Sweden AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Neveye AB. Styrelseledamot i Tech Lennhede/Kringberg Fastighets AB, Fem i Väst Invest AB, Mr Bat AB och Quadracom AB.
 • Innehav1: 615 191 A-aktier och 2 535 564 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare Infotech i Väst AB.

Peter Möller

Styrelseledamot sedan 2018.

 • Född: 1957
 • Utbildning:
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Möller lnvest i Linköping AB och Peroso AB. Styrelseledamot i Vårdbergs Golf AB och Vitra Novus AB. Verkställande direktör i Vårdbergs Golf AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Swedfarm AB.
 • Innehav1: 137 543 A-aktier och 858 599 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Jonny Nordqvist

Styrelseledamot sedan 2017.

 • Född: 1958
 • Utbildning: Socionomexamen, Göteborgs universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vitahusen i Hjälmared AB, SABED AB, Ultrapound AB, Consellor AB, EQ Care AB och Villa Strandgården i Ljungskile AB. Styrelsesuppleant i Nordstenen AB, Norra Orust Vatten & Avlopp AB och Älvsåker Bredband AB. Innehavare av enskild firma med beteckningen NORDQVIST LANTBRUKSFASTIGHET. Verkställande direktör i Vitahusen i Hjälmared AB. 
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Kakelpalatzet i Mölndal Aktiebolag.
 • Innehav1: 33 802 A-aktier och 259 391 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ortomas ledning och team

Ortomas exekutiva ledning består av vd Linus Byström samt CMO Tommy Hansson. Utöver ledningen finns det ett starkt team av nyckelpersoner med såväl teknisk som medicinsk kompetens. Teamet kompletteras även av ett omfattande nätverk av specialistkonsulter.

Linus Byström

Verkställande direktör sedan 2017

 • Född: 1974
 • Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik med industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola (LTH).
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Carucell AB. Styrelseledamot i Linecto AB, Respensator AB och Vitra Novus AB. Verkställande direktör och patentombud i Linecto AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: N/A
 • Innehav: 408 272 B-aktier

Tommy Hansson

Chief medical officer sedan 2014

 • Född: 1943
 • Utbildning: Medicine doktorsexamen, Göteborgs universitet. Professor emeritus ortopedi vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Resonans Aktiebolag och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i RTHS AB.
 • Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Alvhem i Göteborg.
 • Innehav1:288 622 B-aktier

1Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.