Styrelse & Ledning

Styrelse och ledning

Yvonne Mårtensson

Styrelseordförande sedan 2023 och styrelseledamot sedan 2022

 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör, examen i industriell ekonomi, vid Linköpings Tekniska Högskola vid Linköpings universitet.
 • Bakgrund: Produktchef vid Viggo i Helsingborg 1979-1984. Produktchef Perstorp Analytical 1984-1991. Marknadschef Hemocue i Ängelholm och Kalifornien 1991-1998. Vd för Cellavision i Lund 1998-2014. 
 • Övriga uppdrag:Styrelseordförande i YCM Consulting AB. Styrelseledamot i Vidhance AB, Boule Diagnostics AB och Uniogen OY.
 • Innehav1: 25 000 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Tommy Hansson

Styrelseledamot sedan 2008

 • Född: 1943
 • Utbildning: Medicine doktorsexamen, Göteborgs universitet. Professor emeritus ortopedi vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
 • Bakgrund: Engagerad uppfinnare till ryggdiskimplantat. Professor emeritus vid ortopedavdelningen vid Göteborgs universitet som är kopplad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hansson har varit involverad i behandling av olika ryggsjukdomar, allt från kronisk ländryggssmärta till akut spinalt trauma. Han har forskat om påverkan på ryggraden vid olika arbetssituationer, experimentellt och kliniskt, samt har närmare publicerat cirka 200 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter, över 30 böcker eller bokkapitel och över 500 abstracts. 
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Resonans Aktiebolag och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i RTHS AB.
 • Innehav1:598 474 B-aktier.
 • Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Roy Forslund

Styrelseledamot sedan 2015.

 • Född: 1967
 • Utbildning: Teknisk utbildning, gymnasienivå certifierad i Routing och Switching via Cisco Systems.
 • Bakgrund: IT-entreprenör och har tidigare haft uppdrag så som Styrelseordförande i Neveye AB. Styrelseledamot i Tech Lennhede/Kringberg Fastighets AB, Fem i Väst Invest AB, Mr Bat AB och Quadracom AB. 
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fantastiskt Sweden Holding AB, lnfotech i Väst AB, Real Time Metrology Sweden AB, Syncify AB, RTHS AB och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i Fantastiskt Sweden AB. 
 • Innehav1: 615 191 A-aktier och 3 899 199 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare Infotech i Väst AB.

Peter Möller

Styrelseledamot sedan 2018.

 • Född: 1957
 • Utbildning:
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Möller lnvest i Linköping AB och Peroso AB. Styrelseledamot i Vårdbergs Golf AB och Vitra Novus AB. Verkställande direktör i Vårdbergs Golf AB.
 • Bakgrund: Har varit verksam och drivit verksamhet inom ett flertal områden, bl.a. finans-, bygg- och verkstadsindustri.
 • Innehav1: 137 543 A-aktier och 1 942 961 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Anders Hahn

Styrelseledamot sedan 2024.

 • Född: 1959
 • Utbildning: Internationell ekonomi vid Stockholms universitet, legitimerad fysioterapeut vid Göteborgs Universitet samt IFL Ledarskapsår vid Handelshögskolan i Stockholm.
 • Bakgrund: 30 års erfarenhet inom MedTech-industrin. Tidigare positioner inkluderar bland annat roller som Country Manager och Sales Director för Zimmer Biomet, VD och Business Unit Manager för Biomet Ortopaedics AB. Vidare har Anders arbetat på företag såsom Anatomica AB och Stille AB.
 • Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
 • Innehav1: 5 000 B-aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Marie Aabö

Styrelseledamot sedan 2024.

 • Född: 1968
 • Utbildning: MSc E-MBA, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Magisterexamen i Medical Management, Karolinska Institutet. Kandidatexamen i obstetrik och gynekologi, Örebro Universitet. Legitimerad sjuksköterska och vidareutbildning inom neonatal intensivvård, Umeå Universitet. Diverse ledarskaps- och försäljningsutbildningar genom tidigare anställningar. Certifierad styrelseledamot genom Styrelseakademien. 
 • Bakgrund: Nuvarande roll som General Manager för Norden och Baltikum inom Elektrofysiologi på Abbott Medical. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat Regional Business Director för Norden och Country Director/VD för Sverige och Island på Medtronic AB. Vidare har Marie Aabö lång erfarenhet från försäljning och affärsutveckling på företag så som CR Bard, Synthes, Smiths Medical och Semper Health Care och har fått flera utmärkelser under sina år i branschen.
 • Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
 • Innehav1: Äger inga aktier.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ortomas ledning och team

Ortomas exekutiva ledning består av vd Linus Byström samt CMO Tommy Hansson. Utöver ledningen finns det ett starkt team av nyckelpersoner med såväl teknisk som medicinsk kompetens. Teamet kompletteras även av ett omfattande nätverk av specialistkonsulter.

Linus Byström

Verkställande direktör sedan 2017

 • Född: 1974
 • Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik med industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola (LTH).
 • Bakgrund: Tidigare erfarenheter omfattar bland annat chefskap för immaterialrättsavdelningen inom Nobel Biocare, där han arbetade med internationella strukturaffärer och viktiga förhandlingar i nära samarbete med Business Development. Innan sin roll som VD arbetade Linus med utveckling av bolagets patentportfölj, samt strategier inom utveckling och försäljning.
 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Carucell AB. Styrelseledamot i Linecto AB, Respensator AB och Vitra Novus AB. Verkställande direktör och patentombud i Linecto AB.
 • Innehav1: 822 251 B-aktier

Tommy Hansson

Chief medical officer sedan 2014

 • Född: 1943
 • Utbildning: Medicine doktorsexamen, Göteborgs universitet. Professor emeritus ortopedi vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
 • Bakgrund: Engagerad uppfinnare till ryggdiskimplantat. Professor emeritus vid ortopedavdelningen vid Göteborgs universitet som är kopplad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hansson har varit involverad i behandling av olika ryggsjukdomar, allt från kronisk ländryggssmärta till akut spinalt trauma. Han har forskat om påverkan på ryggraden vid olika arbetssituationer, experimentellt och kliniskt, samt har närmare publicerat cirka 200 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter, över 30 böcker eller bokkapitel och över 500 abstracts. 
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Resonans Aktiebolag och Vitra Novus AB. Styrelsesuppleant i RTHS AB.
 • Innehav1:598 474 B-aktier.

1Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.