Ortoma presenterar banbrytande 2D-3D teknik för knä- och höftleder vid ISTAs årliga kongress

Publicerat 7 Jul, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”), en ledande innovatör inom ortopedisk teknologi, är stolt över att meddela att bolaget har fått två olika abstract accepterade för presentation vid den prestigefyllda kongressen "International Society for Technology in Arthroplasty" (ISTA). Ortoma kommer att presentera utvärderingar av kliniskt material där Bolagets teknik för konvertering av röntgenbilder i 2D till 3D-modeller använts. Kongressen, som äger rum i New York, USA, mellan den 27:e och 30:e september 2023, samlar ledande experter och branschfolk inom artroplastik.

”Vi är oerhört glada över att få presentera våra abstracts vid ISTA-kongressen i New York. Efter att tidigare framgångsrikt ha introducerat vårt banbrytande koncept för AI-baserad konvertering av slätröntgenbilder till 3D-modeller för höftleder på andra konferenser, har vi nu vidareutvecklat vår teknik även för knäleder. Detta erkännande bekräftar vår styrka som innovatörer inom artroplastik och vårt engagemang för att förbättra patientvården.”, kommenterar vd Linus Byström.   

ISTA-kongressen är på temat ”Emerging Technologies in Arthroplasty: Innovation and Entrepreneurship”, där fokus ligger på att belysa tekniska lösningar för aktuella kliniska problem inom artroplastik. Ortoma kommer att delta genom att presentera sina abstracts, som handlar om bolagets banbrytande teknik för att använda sin unika AI-baserade mjukvaruplattform för att konvertera konventionella röntgenbilder till 3D-modeller och för analys av postoperativ data. Ortoma har sedan tidigare utvecklat och presenterat en första avancerad prototyp för 2D-3D konvertering av röntgenbilder av höftleder på flera stora internationella konferenser. Nu presenterar Bolaget det senaste inom området där man vidareutvecklat tekniken till att även omfatta knäleder.

Det första abstractet, ”Klinisk utvärdering av en AI-baserad 2D-till-3D-knäledsrekonstruktion för patientspecifik instrumentering vid total knäartroplastik", behandlar en fallstudie som Ortoma genomfört nyligen. Studien introducerar en ny 2D-till-3D-plattform med AI-algoritmer för att skapa 3D-modeller av patientens knäled baserat på två 2D-röntgenbilder. Presentationen kommer att belysa fördelarna med Ortomas revolutionerande lösning och avancerade teknik för att skapa 3D-modeller av knän.

Det andra abstractet som Ortoma kommer att presentera är "Helautomatiserad AI-baserad postoperativ CT-analys vid total höftledsartroplastik". Presentationen kommer att belysa potentialen hos Ortomas AI-teknik för att analysera postoperativa CT-bilder.

Om ISTA
"International Society for Technology in Arthroplasty" (ISTA) har en 30 år lång historia som världens ledande forum för presentation och utvärdering av innovationer inom ledersättningsteknik. Tack vare sin internationella räckvidd samlar ISTA teknik som kommer från olika länder runt om i världen och belyser samspelet mellan teknik, patientbehov och kirurgiska färdigheter. De unika nätverksmöjligheterna för akademiker, kirurger, medicintekniska produkter och investerare skapar en miljö för diskussion och utveckling av området.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.