Ortoma erhåller marknadsgodkännande för OTS™ Hip på den amerikanska marknaden

Publicerat 12 Mar, 2024

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget nu erhållit 510(k)-marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för OTS™ Hip. Godkännandet innebär att Ortoma nu får marknadsföra och sälja OTS™ Hip i USA, vilket är den i särklass största marknaden i världen för ortopedkirurgisk utrustning. OTS-plattformen är ett kirurgiskt system som assisteras av AI (Artificiell Intelligens) för förbättrad noggrannhet och effektivitet samt förbättrat kirurgiskt resultat. Godkännandet som Bolaget nu fått avser grundplattformen för OTS™ Hip och förändringar som görs för exempelvis kundanpassningar hanteras genom separat kompletterande ansökan till FDA.

"Nu har vi tagit ett kritiskt steg för att Ortoma ska kunna kommersialisera OTS™ Hip på den gigantiska amerikanska marknaden. De regulatoriska godkännandena som vi ansöker om är viktiga för vår marknadsposition samt i partnerdiskussioner och vi ser nu fram emot att fortsätta våra kommersiella framsteg även i USA.”, kommenterar Linus Byström

FDA 510(k)-godkännandet är en nyckel för att kunna sälja OTS™ Hip på den amerikanska marknaden och innebär att Ortoma nu kan accelerera det kommersiella arbetet. Ortoma fick redan 2018 godkänt från FDA på en tidigare version av OTS™ Hip men det saknade några av systemets idag viktigaste komponenter så som maskininlärningsalgoritmer. Bolaget lämnade in en ny ansökan under 2023 vilken godkännandet nu avser. Bolaget arbetar även med kundanpassade lösningar av plattformen, den typen av utveckling kräver kompletterande marknadsgodkännande. 
 
Om OTS™
Ortoma har utvecklat produkten Ortoma Treatment Solution (OTS™) som används för ortopediska ingrepp och som för höftledskirurgi kallas OTS™ Hip. Systemet inkluderar OTS™ Hip Plan och OTS™ Hip Guide för preoperativ planering, intraoperativ navigering och postoperativ uppföljning av kirurgiska ingrepp för höftledsimplantat. Systemets unika mjukvara bygger på bland annat artificiell intelligens och möjliggör förbättrad noggrannhet, effektivitet och kirurgiskt resultat. Affärsmodellen bygger på försäljning av hårdvara, återkommande intäkter från mjukvarulicenser och engångsartiklar samt betalning per behandling.
 
 
Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.