Forskning & Utveckling

Ortoma Plan™ med 3D-visualisering

Ortomas forskning har fokus på utveckling av ett unikt operationssystem inom ortopedi för 3D-planering och navigering av ledimplantat. Vi utvecklar våra unika lösningar genom att kombinera en stark teknologi med akademisk och klinisk kompetens på högsta nivå.

Genom nära samarbete med läkare från Skånes Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset säkrar vi klinisk kompetens.

Samarbetet med Chalmers Tekniska Högskola ger oss tillgång till ledande kompetens inom mätteknik som kommer att användas i utvecklingen av Ortoma Guide™ och integreringen i Ortoma Treatment Solution™.