Ortoma utvecklar operationssystem för ledkirurgi och kommer att ställa ut på Svensk Ortopedisk Förenings (SOF) årsmöte i Helsingborg Arena, Helsingborg den 26-29 augusti. Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte hålls för 70:e gången och samlar 1500 deltagare varav 450 läkare för en uppdatering om kliniska och tekniska nyheter inom ortopedi.

Ortoma kommer under ortopediveckan att informera och visa utvecklingen av operationssystemet Ortoma Treatment Solution™ som underlättar för kirurger att placera ledimplantat före och under operation.

För mer information kontakta:

Bertil G. Larsson, VD

Tel: +46 702 99 75 10

Mail: [email protected]