Ortoma utvecklar operationssystem för ledkirurgi och kommer att ställa ut på European Hip Society (EHS) i Stockholm Waterfront Congress Centre den 9-11 oktober. EHS är en sammanslutning med kirurger från 23 medlemsländer i Europa för utveckling och erfarenhetsutbyte kring höftkirurgi. I år står Sverige som värd och kongressen genomförs för 11:e gången.

Ortoma kommer under kongressen att informera om och visa utvecklingen av operationssystemet OTS™ (Ortoma Treatment Solution) som utvecklas för att underlätta för kirurger att placera ledimplantat före och under operation.

För mer information kontakta:

Bertil G. Larsson, VD
Tel: +46 702 99 75 10
Mail: [email protected]