Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

08 May 2015

Se nyheten

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), 556611-7585, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2015 kl. 17.00 på Göteborgs universitet (Torgny Segerstedtsalen), Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara

Läs mer


Ortoma: Infotech i Väst AB har förvärvat 150 000 A-aktier

06 May 2015

Se nyheten

Ortoma har mottagit information om att Infotech i Väst AB, som ägs av entreprenören Roy Forslund, förvärvat 150 000 A-aktier av Ortnova Intressenter AB.

Ortoma AB, noterat på AktieTorget, har erhållit information om att Infotech i Väst AB

Läs mer


Ortoma: Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-03-31

24 Apr 2015

Se rapporten

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2015.

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 032 964 SEK

Läs mer