Ortoma AB erhåller CE-certifikat för marknadsintroduktion av Ortoma Hip Plan™

03 Jul 2015

Se nyheten

Ortoma Hip Plan™ erhåller CE-certifikat, innebärande att Ortoma kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för kirurger. Produktens tekniska och kliniska dokumentation har genomgått granskning av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller de krav som ställs på

Läs mer


Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB

10 Jun 2015

Se Kommunikén

Igår, den 9 juni 2015, hölls årsstämma i Ortoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa

Läs mer


Statusrapport från Ortoma AB

09 Jun 2015

Se nyheten

Ortomas arbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (”SP”) för att få produkten Ortoma PlanTM CE-certifierad avseende höftoperationer befinner sig i enlighet med bolagets tidigare kommunicerade målsättning i slutskedet.

 

Motsvarande arbete har påbörjats med SP avseende CE-certifiering …

Läs mer