Ortoma: Förnyat samarbetsavtal mellan Ortoma AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12 Apr 2016

Se pressmeddelande

Ortoma AB har ingått ett samarbetsavtal med Avdelningen för Yrkesortopedi och forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som leds av Docent Adad Baranto, Överläkare i ortopedi och ryggkirurgi. Avtalet är skrivet på årsbasis.

Därigenom får SU tillgång till Ortoma

Läs mer


Ortoma: Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

25 Feb 2016

Se hela bokslutskommunikén

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (30 000).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 399

Läs mer


Ortoma: Ortoma AB erhåller CE-certifikat för Ortoma Hip Guide™, därmed är Ortoma Treatment Solution™ redo för klinik

23 Feb 2016

Se pressmeddelande

 

Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat efter att samtliga krav avseende tester samt dokumentation av produkten är genomförda, vilket innebär att Ortoma kan introducera produkten för kirurger. Ortoma Hip Guide™ uppfyller därmed de krav som ställs på

Läs mer