[mp_row]

[mp_span col=”9″]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_heading margin=”none,none,none,none”]

Höftledsoperation (Hip surgery)

[/mp_heading]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_image id=”2183″ link=”#” target=”false” align=”left” margin=”none,none,none,none”]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text margin=”none,none,none,none”]

Höftartros är en smärtsam och handikappande sjukdom och i dag den vanligaste orsaken till operation med konstgjord höftprotes, det vill säga en total höftledsplastik (THA). Detta är i allmänhet en framgångsrik åtgärd och göras i större antal. Globalt utförs omkring 1,4 miljoner höftledsoperationer årligen, och i ett litet land som Sverige nästan 16 000 varje år. Successivt breddas patientbasen och nuförtiden överväger man allt oftare att operera även yngre patienter. Detta ställer högre krav på de kirurgiska resultaten och livslängden hos protesen.

Målet med en höftledsprotes är att lindra smärta och göra det möjligt för patienten att komma tillbaka till normal aktivitet igen. För att uppnå detta med bestående resultat är målet att återställa en normal anatomi och optimera biomekaniken i höften.

Att välja fel implantat eller att placera protesen fel under operation kan leda till höftluxation, komponentslitage, skillnad i benlängd, förlust av benmassa, hälta och smärta för patienten. Så småningom kan protesen till och med lossna. En sådan misslyckad höftledsprotes kräver ofta en omoperation, vilket är krävande kirurgi med hög risk för komplikationer och dessutom kostsamt för samhället.

Dagens forskning inom artroplastik undersöker sätt att trygga de kirurgiska resultat genom att optimera implantat. Detta sker genom pre-operativ planering och inte minst hjälpmedel under själva det kirurgiska ingreppet för att hjälpa kirurgen att få så bra och långvarigt resultat av operationen som möjligt.

Idag planeras operationer med hjälp av röntgenbilder i 2D. I operationssalen är det sedan upp till kirurgens skicklighet och erfarenhet att tillse att utfallet blir så bra som möjligt. Målet med Ortoma Treatment Solution™gör det inte bara möjligt att planera operationen i 3D utan kopplar sedan planeringen till ett mätsystem i operationssalen där kirurgen kan verifiera att implantatet hamnar i den position planeringen visat är mest optimal.

Vårt mål är att göra Ortoma Treatment Solution™ till det självklara valet för kirurger som vill optimera användningen av pre-operativ planering, länkat till guidade kirurgiska verktyg och noggrann post-operativ uppföljning.

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[mp_span col=”3″ classes=”motopress-space”]

[mp_space margin=”none,none,none,none”]

[/mp_span]

[/mp_row]