Reports

Kallelse till Extra bolagsstämma i Ortoma AB 2021

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2021

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ortoma AB den 17 december 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2020

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2020

Protokoll från årsstämma i Ortoma AB 2020

Kommuniké från årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2020

Bokslutskommuniké 2019

Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2019

Fullständiga beslutsunderlag årsstämma i Ortoma AB 2019

Fullmaktsformulär 2019

Bokslutskommuniké 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

Kommuniké från årsstämma 2018

Fullmaktsformulär 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Bokslutskommuniké 2017

Kommuniké från årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma 2016

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Fullmaktsformulär 2016

Bokslutskommuniké 2015

Kallelse till årsstämma 2015

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2015

Fullmaktsformulär 2015

Bokslutskommuniké 2014

Kallelse till årsstämma 2014

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2014

Fullmaktsformulär 2014

Memorandum (IM) inför listning på AktieTorget


Årsredovisningar

Årsredovisning Ortoma AB 2019-01-01-2019-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2018-01-01-2018-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2017-01-01-2017-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2016-01-01-2016-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2015-01-01-2015-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2014-01-01-2014-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2013-01-01–2013-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2012-01-01–2012-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2011-01-01–2011-12-31
Årsredovisning Ortoma AB 2010-01-01–2010-12-31

Delårsrapporter

Halvårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-09-30

Delårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-03-31

Delårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-03-31

Delårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-03-31

Delårsrapport Ortoma AB 2017-01-01–2017-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2017-01-01-2017-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2017-01-01–2017-03-31

Delårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-03-31

Delårsrapport Ortoma AB 2015-01-01–2015-09-30

Delårsrapport Ortoma AB 2015-01-01-2015-03-31

Halvårsrapport Ortoma AB 2015-01-01-2015-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-03-31


Memorandum och andra dokument

Emmissionsmemorandum januari 2016

Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter i Ortoma