Sändning från Ortomas årsstämma

Published June 26, 2020

Ortomas årsstämma hålls den 30 juni 2020 kl. 15.00.  Under förutsättning att det godkänns av stämman planerar bolaget att sända stämman live på webben. Sändningen kommer att ske via bolagets YouTube-kanal, som nås via denna länk: https://www.youtube.com/channel/UCQjQlEqcC4Zr9VlNa-MELbg/channels Sändningen kommer att starta strax efter kl. 15.00 efter godkännande av stämman.

Endast de aktieägare som är anmälda och närvarar på stämman kommer att kunna ställa frågor och rösta. Sändningen är en service som bolaget tillhandahåller för att minska risken för spridning av Covid-19. Vi hoppas att så många aktieägare som möjlig på detta sätt ska kunna ta del av stämman med bibehållen säkerhet och välbefinnande.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.

Ortoma har cirka 2 900 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.