Ortomas valberedning utsedd

Published March 6, 2015

I enlighet med beslut på Årsstämma 2014 och inför Årsstämman som planeras till 21 maj 2015 har de tre största aktieägarna i Ortoma AB utsett sina representanter i valberedningen jämte bolagets styrelseordförande. Valberedningen består av:

  • Klementina Österberg, styrelsens ordförande
  • Matts Andersson, privat innehav, utsedd till valberedningens ordförande
  • Jesper Dahlgren, representerar GU Holding AB
  • Bo Rydlinger, representerar Ortnova Intressenter AB

Tillsammans innehar de tre största ägarna vid tidpunkten för utnämning av valberedning 64,9 % av bolagets totala antal röster.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman;
  2. förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
  3. förslag till arvode till ordförande resp. ledamöter i styrelsen;
  4. förslag till arvode till revisorer;
  5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
  6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Frågor besvaras av Klementina Österberg, styrelsens ordförande, på telefon 0704-40 11 90.

 

 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.