Ortomas årsrapport tillgänglig

Published March 28, 2014

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2013 offentliggjorts. Årsredovisningen finns att tillgå på Ortomas hemsida (dev.ortoma.com) och på bolagets huvudkontor (Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bertil G. Larsson, VD,
telefon 0702-99 75 10
E-post: [email protected]
Ortoma i korthet
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solutions™, underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjlighet till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Ortoma avser med hjälp av den planerade emissionen att fullfölja utvecklingen av Ortoma Treatment SolutionTM inför en marknadsintroduktion under 2015.
Globalt genomförs cirka 5,5 miljoner ortopediska ingrepp årligen inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bara i Sverige utförs årligen cirka 16 000 höftprotesoperationer, vilket är Ortomas initiala marknadsområde.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.