Ortoma tecknar kompletterande avtal om likviditetsfacilitet

Published November 14, 2022

Ortoma meddelade den 2 september 2022 att Bolaget träffat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB för perioden september till december 2022 om 7,5 miljoner kronor. Denna har nu ändrats till ett belopp om 4,0 mkr.

 

 

 

Ortoma AB (“Ortoma” eller “Bolaget”) tecknar därför en kompletterande likviditetsfacilitet med styrelsemedlemmarna Gunnar Németh, Jonny Nordqvist, Tommy Hansson, Matts Andersson samt vd Linus Byström privat eller via bolag. Faciliteten är tidsbegränsad t.o.m. 2022-12-31 och beloppsbegränsad till 3,2 miljoner kronor. Utbetalning sker under november och december 2022. Skulden återbetalas till långivarna med en årlig ränta om 5 % och återbetalningen ska ske enligt separat överenskommelse.

 

Kreditfaciliteten kommer att användas till Bolagets utvecklingsprojekt samt strategiska satsning med konvertering av slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller byggt på Bolagets AI-baserade plattform för preoperativ planering. Den proof-of-concept-lösning för 2 till 3D konvertering som nyligen presenterades vid årsmötet för AAHKS (American Association of Hip and Knee Surgeons) i Dallas, USA, rönte stort intresset från ledande beslutsfattare inom MedTech-branschen och bekräftade marknadens behov av bildkonvertering av 2D-röntgenbilder till 3D-modeller.

 

Ortoma – Improved Performance

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.