Ortoma tecknar avtal for exklusiva distributionsrättigheter i Japan

Published December 21, 2021

Ortoma tecknar avtal med Johnson & Johnson K.K. för exklusiva distributionsrättigheter i Japan av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi. Det är det första avtalet som företaget ingår med en global strategisk partner. Avtalet innefattar möjligheten att utöka partnerskapet till andra globala marknader.

 

 

 

 

Ortoma är leverantören av Ortoma Treatment Solution (OTS), som inkluderar OTS Hip Plan och OTS Hip Guide för preoperativ planering, intraoperativ navigering och postoperativ uppföljning av kirurgiska ingrepp för höftledsimplantat. OTS-plattformen är ett kirurgiskt system som assisteras av artificiell intelligens för förbättrad noggrannhet, effektivitet och kirurgiskt resultat.

Johnson & Johnson K.K. är en leverantör av medicintekniska produkter. Johnson & Johnson K.K. erbjuder produkter från Depuy Synthes, inklusive höftledsimplantat, på den japanska marknaden. OTS Hip Plan kan användas med Depuy Synthes höftledsimplantat som finns tillgängliga på den japanska marknaden.

Jag är mycket nöjd med möjligheten att ta OTS för höftledsproteskirurgi till den japanska marknaden med en stor branschledande partner. Vi ser fram emot att stödja Johnson & Johnson K.K. till en framgångsrik lansering av OTS-plattformen. Ortoma är övertygade om att våra erbjudanden kommer vara differentierande medicinska lösningar för patienter på den japanska marknaden”, säger Linus Byström, VD för Ortoma AB.

Avtalet inkluderar de kommersiella villkoren för de exklusiva distributionsrättigheterna i Japan för OTS för höftledskirurgi, inklusive produkterna OTS Hip Plan och OTS Hip Guide. Avtalet gäller inledningsvis för en period av sju år. Johnson & Johnson K.K. och andra dotterbolag inom koncernen har rätt att förhandla utvidgning av det strategiska partnerskapet till andra kirurgiska områden i Japan såväl som till andra globala marknader.

Johnson & Johnson K.K. kommer att utvärdera produkterna kliniskt under en initial pilotperiod 2022, som parterna har kommit överens om. Om den är tillfredsställande kommer Johnson & Johnson K.K. fortsätta och lansera produkterna på den japanska marknaden. Utvärderingen kommer att genomföras efter registrering i Japan av tillämpliga myndighetsgodkännanden för de relevanta OTS-produkterna. OTS Hip Plan har redan myndighetsgodkännande i Japan. Johnson & Johnson K.K. har rätt att säga upp avtalet två år efter myndighetsgodkännande.

Efter pilotperioden kommer intäkterna från det strategiska partnerskapet att vara en kombination av fasta avgifter, årliga licensavgifter för programvara och avgifter för förbrukningsvaror och tjänster. Ortoma kommer att ansvara för service av OTS för höftledskirurgi i Japan via en lokal tredjepartsorganisation. “Även om vi inte kan kvantifiera framtida intäkter från detta strategiska partnerskap ger de tidiga indikationerna på intresse från framstående kirurger på den japanska marknaden tillförsikt“, säger Linus Byström.

OTS Hip Plan och OTS Hip Guide kommer att göra det möjligt för kirurger att förbättra precisionen vid höftledskirurgi. Patienter, läkare och det japanska vårdsystemet kommer alla att gynnas”, säger Gunnar Németh, Ortomas styrelseordförande.

Avtalet förhandlades med assistans av MedWorld Advisors, ett internationellt strategiskt M&A-rådgivningsföretag. MedWorld gav Ortoma rådgivning med strategiska mål och genomförandet av kontraktet mellan parterna.

Ortoma – Improved Performance

 

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2021 kl. 20:05 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Linus Byström, e-mail: [email protected]

Styrelseordförande, Gunnar Nemeth, e-mail: [email protected]

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. OTS är ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer, och därmed ökar effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortomas B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.