Ortoma samlar internationella utvecklingspartners i Göteborg

Published April 24, 2014

Ortoma AB deltar i ett EU-finansierat FoU-projekt, benämnt Bio-Scaffolds, tillsammans med partners från Tyskland, Spanien, Tjeckien och Kina. Deltagande länder inom EU finansieras via sjunde ramprogrammet (FP7). Ortomas bidragsfinansiering från EU utbetalas löpande i projektet och uppgår totalt till ca 3 MSEK över tre år från starten sommaren 2013. Mötet har till syfte att uppdatera parterna på utvecklingsstatus och framdrift. Deltagarna samlas den 24 april 2014 på Chalmers Virtual Laboratory i Göteborg.
Ortoma utvecklar operationssystemet, Ortoma Treatment Solution™, vilket underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Forsknings- och utvecklingsprojektet Bio-Scaffolds syftar till att utveckla nya material och behandlingsmetoder för medicinska applikationer. Ortomas del i projektet avser utvecklingen av diagnostiska metoder och CAD-planering, vilket bidrar till att höja kunskapen under utvecklingen av CAD-lösningar som även används i Ortoma Treatment Solution™.
”Vi uppskattar mycket att få arbeta tillsammans med Ortoma i detta utvecklingsprojekt och under vår samling i Göteborg få ta del av våra partners olika delar av utvecklingen i Bio Scaffold-projektet” säger Prof. Qingling Feng, School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University, Beijing, Kina.
”Det visar på ett stort förtroende från våra partners att få möjlighet att redan i denna tidiga fas i projektet samla alla deltagarna i Göteborg. Detta FoU-projekt bidrar till att Ortoma får en ökad kunskap kring utvecklingen av vårt operationssystem Ortoma Treatment Solution™ samtidigt som vi knyter värdefulla internationella kontakter” säger bolagets VD, Bertil G. Larsson.
För ytterligare information kontakta:
Bertil G. Larsson, VD
Telefon: 0702-99 75 10
eller,
Matts Andersson, CTO
Telefon: 0708-21 70 51
E-post: [email protected]

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.