Ortoma presenterar banbrytande 3D-koncept för ortopedkirurgi i samband med kongress i USA

Published October 31, 2022

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har initierat utveckling inom ett nytt potentiellt affärsområde för konvertering av slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller baserat på Bolagets unika AI-plattform. Konceptet kommer att presenteras i anslutning till årsmötet för American Association of Hip and Knee Surgeons (”AAHKS”) i Dallas, USA som hålls den 4–5 november 2022.

Ortoma har utvecklat och demonstrerat en ”proof of concept”-lösning för att konvertera 2D-röntgenbilder till 3D-modeller byggt på Bolagets unika AI-baserade plattform för preoperativ planering. Arbetet med detta ”proof of concept” initierades när Bolaget identifierade ett stort behov på marknaden som Ortoma har den unika förmågan att tillgodose. Eftersom Ortoma redan har utvecklat en avancerad plattform för maskininlärning såg Bolaget ytterligare en möjlighet att omvandla röntgenbilder till 3D-modeller. Den nuvarande tekniken för att ta fram 3D-modeller på exempelvis knän och höfter sker med hjälp av en datortomograf (CT-röntgen). Även om inte alla sjukhus är utrustade med en datortomograf, finns det vanligtvis konventionella röntgenbilder tillgängliga. Ortomas differentierade ”proof of concept” ska nu demonstreras i anslutning till knä- och höftkongressen AAHKS i Dallas, USA.

Linus Byström, VD för Ortoma, kommenterar:
”Vi ser en otrolig marknadspotential i att konvertera slätröntgen till 3D-modeller. Detta är något som många i branschen har försökt åstadkomma under många år utan att ha hittat en fungerande lösning. Genom att vi kommer ifrån maskininlärningshållet och har mängder av CT data kan vi träna systemet till att skapa modeller baserat på slätröntgenbilder som kommer nära i att matcha 3D-prestanda. Vår lösning har potential att effektivisera vården genom att korta vårdtiden och generera stora kostnadsbesparingar för varje patient och för hälso- och sjukvårdssystemen globalt. Att utveckla denna kapacitet kan leda till en stor affärsmöjlighet för Ortoma. Vi ser nu fram emot att presentera detta för nyckelpersoner i branschen i anslutning till AAHKS i Dallas. Utifrån vår nuvarande verksamhet ser vi potential för att lansera den första produkten, baserad på denna teknik under 2024. Jag ser fram emot att uppdatera aktieägarna om responsen från marknaden.”

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ortomas vd Linus Byström
e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds‐, knäleds‐ och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer ‐ och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer ‐ och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds‐, knäleds‐ och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.