Ortoma Plan™ registrerat inför CE-certifiering

Published January 21, 2015

Ortoma har till certifieringsorganet Intertek registrerat underlag inför en CE-certifiering av planeringssystemet Ortoma Plan™. Certifieringsarbetet följer Ortomas utvecklingsplan och certifieringen beräknas vara genomförd under första kvartalet i år. Systemet hjälper kirurger att i 3D mäta och bedöma val av implantat inför en höftledsoperation och kan efter certifiering användas i klinisk verksamhet.

Ortoma Plan™ utgör ett av delsystemen i det integrerade operationssystemet OTS™ (Ortoma Treatment Solution) som utvecklas för att i tre dimensioner inför operation planera och under operation positionsbestämma placeringen av ett ledimplantat. Nästa steg i certifieringen av OTS™ är att CE-certifiera navigationssystemet Ortoma Guide™.

För mer information kontakta:

Bertil G. Larsson, VD
Telefon: +46 (0)702 99 75 10
E-post: [email protected]

 

 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.