Ortoma påbörjar expansion med modul för ryggkirurgi

Published November 8, 2019

Säkrare och noggrannare operationsresultat vid ryggkirurgi med Ortomas operationssystem Efter en tids utvärdering av Ortomas operationssystem vid höftkirurgi tar bolaget nu steget vidare och påbörjar arbetet att expandera Ortoma Treatment Solution (OTS) med en modul även för ryggkirurgi.
– Slutsatsen efter ett antal genomförda höftoperationer är att vårt operationssystem ger tydliga fördelar i form av mycket hög noggrannhet och säkerhet, vilket är avgörande för operationsresultatet även vid ryggkirurgi. Styrelsen har därför tagit beslut om att expandera systemet till att också omfatta ryggkirurgi, säger Ortomas vd Linus Byström.

Allt sedan OTS introducerades som ett generellt operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi har intresset från marknaden varit stort.

  –  Expansionen som vi nu påbörjar till att omfatta även ryggkirurgi är en följd av efterfrågan från en rad globala marknadsaktörer, säger Linus Byström.

Systemet som har verifierats för höftledskirurgi, där det kontinuerligt visat sig ha mycket hög noggrannhet, bedöms även efter anpassning kunna användas för andra led- och ryggoperationer. Behovet på ryggsidan är mycket stort och här kan OTS förutom hög noggrannhet och säkerhet även medverka till att spara tid och pengar.

 – Vi har utvecklat en plattform som kan hantera MR-data, vilket innebär att kirurgen kommer kunna börja planera ryggoperationen redan baserat på MR-data och bara i undantagsfall kommer behöva komplettera med CT-undersökning – något som blir helt unikt på marknaden, säger Linus Byström.

Arbetet med att anpassa OTS för ryggkirurgi beräknas starta under första kvartalet 2020. En modul för ryggkirurgi kan baseras på samma grundstruktur som modulen för höftledskirurgi, men behöver anpassas och verifieras genom en serie studier.

Ortoma har en tidigare historik med att jobba inom ryggområdet och är väl försörja med kompetens, inte minst genom styrelseordförande Gunnar Németh och styrelseledamot Tommy Hansson, båda professorer i ortopedi och med mångårig erfarenhet som ryggkirurger.

 –  Vi känner oss trygga med beslutet att utveckla en ryggmodul. Ryggkirurgi ställer stora krav på precision och där har det visat sig att vårt operationssystem OTS är världsledande, konstatera Linus Byström.”

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För mer information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström, 
e-post: [email protected]

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.