Ortoma: OTS™ har använts vid en patientoperation, därmed är en viktig milstolpe uppnådd för Ortoma.

Published May 18, 2016

Se pressmeddelandet

Ortoma Treatment Solution (OTS™) har för första gången installerats och använts i en klinisk miljö vid en patientoperation. Integrationen av OTSTMsystemet i operationsrummet passade väl in i den kirurgiska miljön vid en höftoperation.

Ortomas 3D planering möjliggör för kirurgen att i förväg bestämma den mest optimala positionen för protesen. Ortoma Guide hjälper kirurgen att nå det målresultat som planerats i förväg.

Viktig information samlades in vid operationen och utvärdering fortskrider nu. I arbetet framöver ingår helt enligt plan fortsatta förbättringar, baserade på de erfarenheter som framkommit under användningen av OTS™. Systemet kommer fortsatt att optimeras för klinisk användning, för att involvera ett större antal kliniker och kirurger.

För mer information, vänligen kontakta:
Prof. Matts Andersson, CEO
Telefon: 070-821 70 51
E-post: [email protected]

Om Ortoma AB
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.