Ortoma: Ortoma AB erhåller CE-certifikat för Ortoma Hip Guide™, därmed är Ortoma Treatment Solution™ redo för klinik

Published February 23, 2016

Se pressmeddelande

 

Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat efter att samtliga krav avseende tester samt dokumentation av produkten är genomförda, vilket innebär att Ortoma kan introducera produkten för kirurger. Ortoma Hip Guide™ uppfyller därmed de krav som ställs på medicintekniska produkter inom EU.

Ortoma Hip Plan™ erhöll CE-certifikat under 2015. I och med att även Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat kan Ortoma Treatment Solution™ (OTS) börja användas vid patientoperationer.

OTS innehåller både stöd för 3D-planering av ingrepp samt ett guidesystem för att hjälpa kirurgerna, både före och under operation, att uppnå det planerade resultatet. Målet med OTS är att stödja alla typer av ingrepp inom ledkirurgi, så som höft-, knä-, ankel-, axel- samt ryggkirurgi.

OTS inkluderar både Ortoma Hip Plan™ och Ortoma Hip Guide™. Ortoma Hip Plan™ är en ortopedisk 3D-mjukvara, avsedd för preoperativ planering inför en höftprotesoperation. Genom Ortoma Hip Plan™ skapas en illustrativ 3D-bild av den unika patientens anatomi, vilket möjliggör för kirurgen att optimera val och planera positionering av ett implantat, samt noggrant bedöma behandlingsstrategin inför protesoperationen. Vid operationstillfället möjliggör Ortoma Hip Guide™ en realtidspositionering av kirurgiska verktyg och proteskomponenter i förhållande till patienten. Kirurgen erhåller därmed information från Ortoma Hip Guide™ för att nå den målbild som satts redan innan vid 3D-planeringen med hjälp av Ortoma Hip Plan™.

Bolagets målsättning är att systemet ska introduceras på ett antal kliniker inom Sverige under 2016.

”I och med att både Ortoma Hip Plan™ samt Ortoma Hip Guide™ erhållit CE-certifikat har vi nu möjlighet att gå ut till kliniker för användning av systemet vid patientoperationer, vilket känns väldigt spännande”, säger VD Matts Andersson.

För mer information, vänligen kontakta:
Prof. Matts Andersson, CEO
Telefon: 070-821 70 51
E-post: [email protected]

Om Ortoma AB
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.