Ortoma: Linus Byström ny vd i Ortoma AB

Published November 16, 2017

Linus Byström tillträder den 16 november 2017 som verkställande direktör för Ortoma och ersätter därmed Matts Andersson. Matts kvarstår som CTO (Chief Technology Officer) i Ortoma.

Linus har en civ. ing. examen i elektroteknik med industriell ekonomi, från Lunds Tekniska Högskola. Han är också diplomerad inom European Patent Litigation från Université Robert Schuman (Strasbourg III). Tidigare erfarenheter omfattar bland annat chefskap för immaterialrättsavdelningen inom Nobel Biocare, där han arbetade med internationella strukturaffärer och viktiga förhandlingar i nära samarbete med Business Development. Linus är sedan flera år delägare i Ortoma och har deltagit i bolagets utveckling av patentportfölj, samt strategier inom utveckling och försäljning.

“- Det är mycket positivt att vi rekryterat Linus Byström som vd till Ortoma. Linus kompetensprofil kombinerat med hans erfarenhet av Ortoma passar mycket väl in i den utvecklingsfas bolaget är inne i. Vi kan nu utan att tappa fart accelerera utvecklingen av Ortoma Treatment System™(OTS™) vad gäller både industriella kontakter, försäljning, återförsäljarnät och den amerikanska marknaden. Jag vill också tacka Matts Andersson för det utomordentliga arbete han lett som vd då vi under 2017 både introducerat OTS™ vid två ortopedkliniker, färdigställt en 510 (k) ansökan till FDA och genomfört en lyckad nyemission. Genom att Matts kvarstår som CTO, får vi samtidigt kontinuitet i arbetet mot ortopedklinikerna.” säger Gunnar Németh, styrelseordförande.

Ortoma AB

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.

Dokument

Vädursgatan 5,
412 50 GÖTEBORG
031-786 55 03

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.