Ortoma lanserar OTS 5 enligt plan

Published December 14, 2020

Ortoma, tillverkare av operationshjälpmedel för planering och positionering av implantat, lanserar den senaste versionen av bolagets operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS), som baseras på AI (Artificiell Intelligens). Pågående aktiv feedback från marknaden har synliggjort kliniska behov som tillgodoses med det förbättrade systemet. OTS möjliggör för kirurgen att inför operation exakt planera i 3D innan operation och under operation få assistans med att korrekt positionera implantatet i patienten. Systemet är utvecklat som en plattform för operationer med ortopediska implantat, och har marknadsgodkännande för höftledskirurgi i Europa och USA. Tillbehör för OTS har utvecklats för att användas med kirurgiska instrumentarier – något som minskar operationstiden ytterligare och ökar OTS-plattformens värde. Lansering, som innehåller utökad funktionalitet jämfört med den ursprungliga planeringen, följer bolagets planerade tidslinje trots pågående Covid-19 pandemi.   

OTS 5 är resultatet av utveckling av främst mjukvara, men även hårdvara, under större delen av innevarande år. Marknadskrav har kontinuerligt inkluderats i pågående utvecklingsprocess. Utvecklingen av egenutvecklade tillbehör för OTS påbörjades under föregående år och omfattar både komplicerade produktkrav och omfattande myndighetskrav. 

Uppdaterade OTS 5 innehåller ett större antal förbättrade funktioner från tidigare versioner samt ett antal nya funktioner. Den nya versionen ger förbättrad användbarhet både före och under operation. OTS 5 innefattar både Ortoma Plan och Ortoma Guide

I mjukvaran Ortoma Plan, som används före operation, har arbetsflöden förbättrats och funktionalitet adderats. Bland annat har systemet nu en optimerad algoritm baserad på artificiell intelligens för att hjälpa kirurgen att på kortare tid kunna välja implantat och även optimera dess position. 

Ortoma Guide, som används under operationen, har både mjukvara förbättrats och tillbehören för OTS, som används med de kirurgiska instrumentarierna, utvecklats. I mjukvaran har arbetsflödet optimerats för att bli mer intuitivt. De nya tillbehören för OTS medför att förberedelsetiden för att använda systemet under operation drastiskt har minskat. Tillbehören kan dessutom tillverkas i stor skala till låga kostnader, något som väsentligt ökar systemets konkurrenskraft.  

”OTS 5 är resultatet av feedback från samarbetspartners på den kliniska sidan och marknadsundersökningar för att identifiera potentiella industriella samarbetspartners behov. Vi är övertygade om att den uppdaterade plattformen kommer göra stor skillnad för både patienter och vårdpersonal över hela världen. Dessutom kan alla delar av systemet nu säljas till mycket konkurrenskraftiga priser. Jag är stolt att vi kunnat genomföra denna lansering under rådande pandemi, med utökat omfång och inom den ursprungliga planerade tidslinjen. Vår personal har gjort ett fantastiskt jobb”, säger Linus Byström, VD for Ortoma. 

OTS är ett integrerat operationssystem för ortopediska implantat och syftar till bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. System kan enkelt integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Systemet är utvecklat som en plattform för operationer med ortopediska implantat, och har marknadsgodkännande för höftledskirurgi i Europa och USA. 

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-14 08:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

eller

Styrelseordförande Gunnar Németh

e-post: [email protected]

Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. 

Ortoma har cirka 2 900 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.


Pressmeddelande i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.