Ortoma lanserar ny hemsida för att visa marknadsledande AI-assisterade kirurgiska lösningar

Published February 25, 2021

Ortoma går nu in i kommersialiseringsfasen av Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM), den AI-assisterade kirurgiska teknikplattformen för att planera och positionera ortopediska implantat. För att lyfta fram några av nyckelfunktionerna har företaget lanserat en ny hemsida: www.ortoma.com

OTS™ är en ortopedisk digital, serverbaserad och integrerad AI-plattform utformad för att optimera resultaten genom kirurgisk planering, kirurgisk precisionsnavigering, samt post-operative verifiering och uppföljning. Plattformen används vid sjukhuset/kliniken och kan direkt integreras med sjukhussystemen.

Ortoma Treatment Solution™ för höftledsoperationer är FDA-godkänd och CE-märkt (som Ortoma Hip Plan och Ortoma Hip Guide) och är färdig för den globala marknaden. En video som är publicerad på www.ortoma.com förklarar hur OTSTM ger ett optimerat medicinskt resultat för patienter, kirurger och sjukhus/kliniker.

OTSTM för höftledsoperationer innehåller tre delsteg; pre-operativ planering, intra-operativ navigering, och post-operativ uppföljning. Pre-operativ planering i 3D med Ortoma Hip Plan kan dramatiskt minska tiden för planering inför operation. Det ger kirurgen nödvändiga mätvärden, tillgång till patientens individuella anatomi såväl som de protetiska komponenternas typ, storlek och position för att optimalt återskapa patientens biomekanik. Ortoma Hip Guide, som används i operationssalen, är en flyttbar utrustning som tar litet utrymme och kan helt och hållet hanteras av kirurgen. Systemet guidar kirurgen under operationen för att placera implantaten i avsedda positioner, vilket resulterar i bättre prestanda och optimerade kirurgiska resultat. Post-operativ uppföljning ger möjlighet att jämföra implantatplacering inte bara direkt efter operationen utan även över implantatets hela livslängd.

“Den nya hemsidan är ett steg framåt i våra förberedelser för marknadslansering. Under det senaste året har vi gjort exklusiva demonstrationer för utvalda grupper. Vi har nu nått en fas där vi vill visa våra lösningar för en bredare målgrupp, inklusive användare, potentiella kommersiella samarbetspartners och våra aktieägare” säger Linus Byström, VD för Ortoma.

I samband med lanseringen av den nya hemsidan har bolaget också uppdaterat sin varumärkesprofil. Kopplingen mellan konst, teknik och medicin finns sedan tidernas begynnelse, och nyfikenhet är en drivkraft. Ortoma är övertygande om att framsteg inom medicinvetenskapen kommer genom att använda spjutspetsteknik. Den filosofin inspirerade Ortoma att utveckla produkter för att förbättra patienters livskvalitet. Den nya profilen kopplar konst och medicin, genom den grekiska statyn Diskuskastaren, en ung atlet som kastar diskus från ca 460-450 f.Kr. och som en symbol för optimerad biomekanik och optimala medicinska resultat, med teknik, som symboliseras av Artificiell Intelligens och som konstant arbetar i bakgrunden.

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.