Ortoma har uppgraderat OTS och analyserar begäran från FDA

Published December 22, 2017

Ortoma Treatment Solution™ (OTS) har under hösten uppgraderats. Bland de mer betydelsefulla nyheterna är att Ortoma Guide, det navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och möjliggöra placering av implantat med hög precision, väsentligt har uppgraderats. Senaste generationens mätteknik, som utnyttjar dagens tillgängliga datorkraft för avancerad bildhantering, ökar systemets mätnoggrannhet.

Matts Andersson, CTO, kommenterar: ”- Uppgraderingarna förenklar användningen av systemet, säkerställer smidiga arbetsflöden och ger ökad effektivitet för användarna av OTS. De har i ett första skede anpassats för höftledsoperationer och kan direkt implementeras för andra typer av ledimplantat i andra leder.”

Det uppgraderade OTS kommer att ingå i det fortsatta samarbetet med Universitetssjukhuset i Örebro inom ramen för regeringens satsning på testbäddar i Sverige. Det kommer även att användas i den multicenterstudie som drivs av två sjukhus, nämligen Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus.

Bolaget har även mottagit en begäran om ytterligare information från FDA med anledning av den ansökan om 510(k)-godkännande för OTS, som gick in i slutlig granskning tidigare under hösten. Analys av begäran har påbörjats och nästa steg i processen är ett möte med FDA, begärt till januari 2018.

”- De uppgraderingar som har gjorts bygger vidare på OTS skalbarhet och är i linje med Ortomas ambition att systemet ska utvecklas till ett unikt operationssystem som inkluderar helheten – både 3D-planering och navigering. Arbetet under 2017 har lagt grunden för den fortsatta dialogen med den medicintekniska industrin i Europa och USA”, säger Ortomas vd Linus Byström.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ortomas VD Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB   utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.

Dokument

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.