Ortoma genomför två investerarträffar i samband med den pågående företrädesemissionen

Published June 5, 2017

Se nyhetsbrev

Ortoma AB (publ) (”Ortoma”) genomför en företrädesemission med teckningstid som avslutas den 15 juni 2017. I samband med företrädesemissionen kommer Ortoma att presentera bolaget, motivet till företrädesemissionen samt bolagets framtidsplaner vid två investerarträffar. Investerarträffarna genomförs enligt nedan:

Stockholm

Datum och tid: 8 juni 2017, kl. 12:00

Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm

Anmälan: Via email till [email protected] senast den 7 juni 2017

Göteborg

Datum och tid: 12 juni 2017, kl. 12:00

Plats: Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Anmälan: Via email till [email protected] senast den 9 juni 2017

Läs mer om företerädesemissionen och ladda ned prospekt: www.ortoma.com eller www.arctic.com/secse.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh

Mobil: 070-529 20 00

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.