Ortoma: Förtydligande information om pågående förhandlingar

Published February 12, 2021

Ortoma: Förtydligande information om pågående förhandlingar

12 Feb 2021

Med anledning av handelsstoppet idag lämnar bolaget härmed följande förtydligande information.

  1. Syftet med pressmeddelandet som skickades ut idag kl 0800 var att bemöta spekulationer i marknaden kring status i dialoger med potentiella kommersialiseringspartners och möjliga vägar för att ta produkten Ortoma Treatment Solution till marknaden. Bolaget ville därmed ge en statusuppdatering till marknaden.
  2. Syftet med pressmeddelandet var också att informera om att bolagets tidigare dialoger nu övergått till förhandlingar med ett fåtal potentiella industriella aktörer.
  3. Bolagets avsikt är att förhandlingarna skall leda till att produkten tas till marknaden med en eller flera kommersiella partners genom exempelvis exklusivt distributions- eller licensavtal.
  4. Bolagets förhandlingsparter är industriella aktörer inom det medicintekniska segmentet med global och regional närvaro, samtliga är också aktiva inom Ortomas område.
  5. Förhandlingarna omfattar såväl hela produkten Ortoma Treatment Solution som delar av produkten, det vill säga höft-, rygg- eller knämoduler för Ortoma Plan respektive Ortoma Guide.

När förhandlingarna kan utmynna i ett eller flera avtal eller samarbeten kan för närvarande inte bedömas. Ytterligare information kommer att lämnas om och när det bedöms lämpligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

eller

Styrelseordförande Gunnar Németh

e-post: [email protected]

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp
inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.