Ortoma: Förnyat samarbetsavtal mellan Ortoma AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Published April 12, 2016

Se pressmeddelande

Ortoma AB har ingått ett samarbetsavtal med Avdelningen för Yrkesortopedi och forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som leds av Docent Adad Baranto, Överläkare i ortopedi och ryggkirurgi. Avtalet är skrivet på årsbasis.

Därigenom får SU tillgång till Ortoma Treatment Solution™ (OTS™) för klinisk användning och forskning. Detta ger möjlighet till ett fördjupat samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska och Ortoma.

Matts Andersson, VD för Ortoma och Adjungerad professor vid Chalmers Tekniska Högskola kommenterar:

”Jag är mycket nöjd med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser en möjlighet att utvidga användningsområdet för vårt system, och att vi på förmånliga villkor och en låg omkostnad får tillgång till ett välutrustat ortopediskt laboratorium samt personal med internationell spetskompetens”.

Om Ortoma AB
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

För mer information, vänligen kontakta:

Matts Andersson VD Ortoma AB

Telefon: 0708217051

E-post: [email protected]


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.