Ortoma beviljas patent för viktiga funktioner i 3D-planeringssystemet Ortoma Plan™

Published July 16, 2014

Ortoma har fått ett patent beviljat i Sverige för en systemlösning i 3D planeringssystemet Ortoma Plan™. Planeringssystemet ingår i bolagets operationssystem för implantatkirurgi OTS™ (Ortoma Treatment Solution) och används vid inmätning av ett implantat inför en operation. 

Patentet gäller en uppfinning om hur patientdata redovisas vid 3D-planeringen av ett implantat inför en operation. Ansökningsmyndigheten har för motsvarande PCT-ansökan utfärdat ett granskningsutlåtande som även påvisar patenterbarhet på PCT-nivå.    

Patentet utgör en del av Ortomas framtida affärsskydd och ingår i bolagets patent kring operationssystemet OTS™ (Ortoma Treatment Solution). 

För ytterligare information kontakta:

Bertil G. Larsson, VD 

Telefon: -46 702 99 75 10

E-post: [email protected] 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.