Ortoma anpassar avancerat mätsystem från flygindustrin för sitt operationssystem för implantatkirurgi

Published June 24, 2014

Som ett led i utvecklingen av sitt integrerade planerings- och guidesystem för höftledskirurgi, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) inleder Ortoma nu ett samarbete med norska Metronor. Metronor har ett välbeprövat positioneringssystem som använts av bland annat flygindustrin för precisionsmätningar med mycket höga krav på noggrannhet. Ortoma har under våren utvärderat systemet med goda resultat och har nu tecknat en första order om tre mätsystem. Leverans är planerad till hösten 2014.

Ortomas operationssystemet OTS™ är under utveckling och kommer att underlätta för kirurger i två steg. Det första är att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och det andra är att under operation positionera placeringen av implantatet i patienten på det sätt som planerats. OTS™ kombinerar i ett och samma system planering, mätning och positionering.

Att under operation kunna positionera placeringen av implantatet kräver system som med hög noggrannhet kan avgöra var i rummet patienten, höftleden och implantatet befinner sig. Metronor har en stor erfarenhet av mätning och positionering och ett system som bygger på kameror och en ”sond”. Med anpassning till operationssalen kommer Metronors system att väl uppfylla Ortomas högt ställda krav och kirurgernas behov av hjälpmedel utan att bli klumpigt och svårt att hantera.

”Det är med stor tillförsikt vi nu har valt att samarbeta med Metronor som har en gedigen kunskap om mät- teknologi och som sedan mitten av 90-talet har levererat avancerade mätsystem bl a till flygindustrin. Vi har funnit att de mättekniska lösningarna passar för vår applikation och väl fyller de krav vi har ställt upp för Ortoma Guide™, en modul i vårt operationssystem OTS™ för höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.” säger Ortomas VD Bertil G. Larsson

”Det visar på ett stort förtroende för vår teknologi att Ortoma efter noggrann urvalsprocess nu valt att samarbeta med oss. Med vår långa erfarenhet från leveranser av avancerade mätsystem är vi övertygade om att Ortoma får ett mätsystem för kirurgisk guidning- och navigation som kommer att bli mycket uppskattat i Ortomas operationssystem”. säger Metronors VD, Öyvind Rötvold.

För ytterligare information kontakta:

Ortoma AB, Göteborg, Bertil G. Larsson, VD

Telefon: +46 702 99 75 10

E-post: [email protected]

eller,

Metronor AS, Oslo, Öyvind Rötvold, VD

Telefon: +47 900 24 270

E-post: [email protected]

Ortoma i korthet

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjlighet till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Ortoma kommer att marknadsintroducera OTS™ under 2015.  

Globalt genomförs cirka 5,5 miljoner ortopediska ingrepp årligen inom höftleds-, knäleds- och rygg­kirurgi. Bara i Sverige utförs årligen cirka 16 000 höftprotesoperationer, vilket är Ortomas initiala marknadsområde. Ortomas aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.