Ortoma AB: Kinesisk delegation besöker Ortoma

Published February 27, 2019

Beijing AK Medical är Kinas största producent av ortopediska implantat

En delegation från Kinas största producent av ortopediska implantat för höft-, knä- och ryggkirurgi, Beijing AK Medical, har besökt Ortoma under två dagar. Delegationen leddes av Mr. Li Zhijiang, grundare, styrelseordförande och vd för det besökande bolaget. Mr. Li har ett stort teknikintresse och ville själv vara delaktig i att förstå Ortomas teknik. Under besöket demonstrerades operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS) för planering och navigering av höftimplantat.

BesC3B6k20Kina20Ortoma

Linus Byström, vd, kommenterar: ”Det har varit två mycket givande dagar med såväl tekniska som kommersiella diskussioner kring framtida möjligheter med OTS på den asiatiska marknaden. OTS som idag är ledande i världen inom sitt teknikområde förväntas ha en ljus framtid och röner stort intresse bland branschaktörer i hela världen. Det känns också stimulerande att arbeta med en helt svensk uppfinning. Nästa steg kring samarbete är planerat inom en snar framtid och vi ser stor potential med OTS på den asiatiska marknaden.”

AK Medical är ledande på 3D-printade individanpassade implantat och har på mindre än 20 år växt till att vara den största kinesiska producenten av ortopediska implantat. De har en marknadsandel av ca 20% i Kina. De kommer inom kort introducera sina lösningar på den Japanska marknaden.

Den kinesiska marknaden för ortopediska implantat är ung, och endast ca 20 höftoperationer per 100 000 invånare genomförs per år. Motsvarande siffra för Japan är ca 60, och Sverige ca 350. I Kina utförs dock redan idag omkring 700 000 operationer med höft-, knäimplantat per år. AK Medical växer årligen med ca 35%, vilket är snabbare än marknadstillväxten på 20%.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Dokument

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.