Ortoma AB erhåller CE-certifikat för marknadsintroduktion av Ortoma Hip Plan™

Published July 3, 2015

Se nyheten

Ortoma Hip Plan™ erhåller CE-certifikat, innebärande att Ortoma kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för kirurger. Produktens tekniska och kliniska dokumentation har genomgått granskning av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller de krav som ställs på medicintekniska produkter inom EU.

Ortoma Hip Plan™ är en ortopedisk 3D-mjukvara, avsedd för preoperativ planering inför en höftprotesoperation. Genom Ortoma Hip Plan™ skapas en illustrativ 3D-bild av den unika patientens anatomi efter att kirurgen har laddat in röntgenbilder från datortomografi (CT), vilket möjliggör för kirurgen att analysera patientens anatomi i en 3D-miljö. Baserat på patientens anatomi kan kirurgen förbereda och optimera val och placering av ett implantat. Kirurgen kan således virtuellt operera patienten, kontrollera resultatet och sedan noggrant bedöma behandlingsstrategin inför protesoperationen.

Bolagets kommunicerade målsättning att en första patientoperation ska genomföras under andra halvåret 2015 kvarstår. Likaså kvarstår bolagets målsättning att inleda en marknadsintroduktion under slutet av 2015 avseende operationssystemet Ortoma Treatment Solution™ (OTS).

För mer information, vänligen kontakta:
Prof. Matts Andersson, CTO
Telefon: 070-821 70 51
E-post: [email protected]

Dr. Andreas Pettersson, chef produktutveckling & kundsupport
Telefon: 0725-13 43 43
E-post: [email protected]


Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.