Organisationsförändring i Ortoma inför marknadslansering

Published March 20, 2015

Ortomas styrelse meddelar att bolaget genomför en organisationsförändring inför marknads­lansering med följd att Ortomas VD, Bertil G. Larsson, slutar sin anställning i överens­kommelse med styrelsen. Ortoma har utsett bolagets CFO, Håkan Sterner, som tillförordnad VD.

Ortoma står inför en spännande period där bolagets produkt OTS, Ortoma Treament Solution, snart är redo för marknadslansering. Inför detta arbete söker Ortomas styrelse en ny VD med internationell lednings- och säljerfarenhet inom medicinteknik. Styrelsen har påbörjat processen avseende rekrytering av ny VD.

-Vi tar nu steget in i en ny fas i vilken mer fokus kommer att ligga på marknadsföring och försäljning. Ett naturligt steg i Ortomas utveckling är därför att driva vidare verksamheten i fortsatt hög takt, med utökad spetskompetens inom just dessa områden. Vi kommer löpande att träffa kandidater samtidigt som vi redan träffat flera intressanta personer med vilka en dialog förs. Jag vill poängtera att Ortoma under Bertils ledning har utvecklats synnerligen väl och nu står i en mycket fördelaktig position inför framtiden. Han har på ett avgörande sätt och med stort engagemang bidragit till bolagets framgångar. Vi tackar Bertil för uppskattade insatser och önskar honom lycka till i hans framtida gärning, säger Klementina Österberg, styrelsens ordförande.

Ortoma har utsett bolagets CFO, Håkan Sterner, som tillförordnad VD. Håkan Sterner tillträder denna post den 1 april 2015 i samband med att Bertil G. Larsson avslutar sin tjänst. Tillsammans med övriga medlemmar i teamet fortsätter Håkan att driva bolaget enligt plan fram till dess att ny VD är på plats.

För mer information, vänligen kontakta:

– Klementina Österberg, styrelseordförande, 070-440 1190, [email protected]

– Håkan Sterner, t.f. VD och CFO, 031-786 5163, 070-810 1095, [email protected]

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.