Ny medarbetare i ledningsgruppen

Published March 27, 2014

Ortoma AB har nyligen anställt Dr. Andreas Pettersson som ansvarig för områdena produktutveckling och kundsupport. Dr. Pettersson, som tillträdde sin anställning i mars 2014, har en Ph.D. i Medical Science från Karolinska Institutet och har tidigare arbetat på Nobel Biocare som Medical Imaging Manager Product Development inom R&D. Dr. Pettersson kommer utöver sina ansvarsområden att ingå i Ortomas ledningsgrupp.
– Vi är mycket glada att hälsa Andreas Pettersson välkommen till Ortoma. Anställningen av Pettersson är ett led i att intensifiera vår produktutveckling samt stärka servicen till våra kunder inför vår introduktion på marknaden, kommenterar VD Bertil G. Larsson.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bertil G. Larsson, VD telefon 0702-99 75 10 E-post: [email protected]

Ortoma i korthet
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solutions™, underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjlighet till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Ortoma avser med hjälp av den planerade emissionen att fullfölja utvecklingen av Ortoma Treatment SolutionTM inför en marknadsintro¬duktion under 2015.
Globalt genomförs cirka 5,5 miljoner ortopediska ingrepp årligen inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bara i Sverige utförs årligen cirka 16 000 höftprotesoperationer, vilket är Ortomas initiala marknadsområde.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.