Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

Published December 17, 2020

Den 17 december 2020 hölls bolagstämma i Ortoma AB. Vid stämman fattades följande beslut: Pressmeddelandet som skickades ut idag den 17 december klockan 12:04 innehöll av misstag MAR-etikett.

Val av revisor

Mazars valdes som bolagets revisionsbolag. Mazars har utsett David Johansson som huvudansvarig revisor.

Göteborg den 17 december 2020

Ortoma AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

eller

Styrelseordförande Gunnar Németh

e-post: [email protected]

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.

Ortoma har cirka 2 900 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.