Entreprenörer ökar sitt ägande i Ortoma AB

Published June 10, 2016

se pressmeddelande

Ortoma AB har mottagit information om att entreprenörerna Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist har utökat sitt ägande i Ortoma. Det har skett genom förvärv av 150 000 A-aktier från GU Ventures, motsvarande sammanlagt 1,3% av kapitalet och 7,1% av rösterna. Ortomas banbrytande planerings- och positioneringssystem för ortopedisk implantatkirurgi har använts i en första patientoperation inom höftledskirurgi. Systemet väntas bli en succé och bolaget har redan samarbete med ett par av de stora intressenterna inom branschen.

Ortoma AB, vars B-aktie är noterat på AktieTorget, har erhållit information om att tre av dess delägare, Roy Forslund och dennes bolag, Peter Möller och dennes bolag, samt Jonny Nordqvist och dennes bolag har förvärvat 150 000 A-aktier i Ortoma från GU Ventures AB. Entreprenörerna har lång erfarenhet av att driva bolag. De har under åren 2015-2016 investerat i Ortoma och har god kunskap om Ortomas affärsstrategi.

–        Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist är strategiskt viktiga aktieägare i Ortoma då de har kompetens inom verksamhetsområdet. Roy Forslund är dessutom mycket engagerad i bolagets utveckling som styrelse­ledamot sedan 2015. Dessa tre aktieägare har nu ytterligare befäst sina långsiktiga engagemang i bolaget genom förvärvet av denna A-aktiepost, säger Matts Andersson, VD och grundare av Ortoma AB.

GU Ventures, som är ett helägt statligt holdingbolag, har som såddinvesterare och inkubator stöttat Ortoma sedan 2007 och arbetat dedikerat med företagsutvecklingen tillsammans med grundare och andra investerare. Holdingbolaget har som huvuduppgift att stötta företag i startskedet och lämna över till marknaden när företagen har nått marknads­acceptans. Nu har GU Ventures konstaterat att Ortoma har uppnått detta mål. GU Ventures har därmed fullgjort sitt uppdrag och har möjlighet att tack vare transaktionen återanvända kapitalet till nya företag under tillväxt. I portföljen finns 50 andra start-up bolag, framförallt inom Life Science sektorn och inom miljö, energi, samt IT.

–        Vilken fantastisk resa vi har haft i Ortoma! Vårt mål var att säkerställa företagets uppstart och utveckling, för att därefter hitta privata aktörer med ett långsiktigt engage­mang som kan ta över GU Ventures roll och vi är mycket nöjda med att ha uppnått det. Vi tror fortsatt mycket på Ortoma och känner att det är nu det roligaste börjar när Ortomas planerings- och positioneringssystem har kommit ut på markna­den och har använts vid en första patientoperation, säger Klementina Österberg, vd för GU Ventures AB.

Efter genomförd transaktion uppgår Roy Forslunds innehav i Ortoma till 242 000 A-aktier och 1 758 000 B-aktier, motsvarande 17,52 procent av kapitalet och 19,67 procent av antalet röster. Efter transaktionen uppgår Peter Möllers innehav i Ortoma till 50 000 A-aktier och 765 827 B-aktier, motsvarande 7,15 procent av kapitalet och 5,96 procent av antalet röster. Efter transaktionen uppgår Jonny Nordqvists innehav i Ortoma till 50 000 A-aktier och 65 416 B-aktier, motsvarande 1 procent av kapitalet och 2,66 procent av antalet röster.

–        Det har hänt så mycket på det senaste året och det är så roligt att vi äntligen är ute på marknaden med Ortomas planerings- och positioneringssystem, som väntas bli en succé! Ortoma har redan samarbete med ett par av de stora intressenterna inom branschen för höftleds- och knäimplantat. Det är ett bevis på att det som Ortoma utvecklat är vad de och sjukvården efterfrågar, berättar Roy Forslund, delägare och styrelseledamot i Ortoma AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Matts Andersson, VD och styrelseledamot

Telefon: 070-821 70 51

E-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) syftar till att underlätta för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, att höja kvaliteten på utförda ingrepp och minskning av antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.