Ortoma – Emission inför listning på AktieTorget och informationsträffar

Published February 3, 2014

Ortoma utvecklar operationssystem för ledkirurgi och planerar att genomföra en nyemission om 12 MSEK inför en listning av bolagets B-aktie på AktieTorget. Emissionen och listningen är ett led i den accelererade utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets produkter. Teckningsförbindelser om 5 MSEK har tecknats.
Vid styrelsemöte i Ortoma AB den 30 januari 2014 beslutades – med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 november 2013 – att genomföra en emission av units, riktad till allmänheten, inför listning på AktieTorget. Första teckningsdag är planerad att bli den 13 februari 2014. Memorandum, emissionsbroschyr (teaser) och anmälningssedel kommer att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds på Ortomas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (dev.ortoma.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Erbjudandet

 • Emissionsbelopp uppgår till högst 12 MSEK
 • Teckningsförbindelser finns om 5 MSEK
 • Omfattar högst 3 000 000 B-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner
 • Lägsta gräns för genom­förande av emissionen är 5 MSEK och därigenom även för listningen
 • I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris tillförs Bolaget ytterligare 8,25 MSEK
 • Bolagets värdering före emission är cirka 24,6 MSEK
 • Teckning pågår mellan 13 – 27 februari 2014
 • Listning på AktieTorget är planerad till den 31 mars 2014

Om Ortoma

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solutions™, underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Ortoma avser med hjälp av den plane­rade emissionen att fullfölja utvecklingen av Ortoma Treatment SolutionTM inför en marknadsintro­duktion under 2015.
Globalt genomförs cirka 5,5 miljoner ortopediska ingrepp årligen inom höftleds-, knäleds- och rygg­kirurgi. Bara i Sverige utförs årligen cirka 16 000 höftprotesoperationer, vilket är Ortomas inledande marknads­område.

Ortomas VD, Bertil G. Larsson, kommenterar

– Ortoma är inne i en mycket spännande fas där utvecklingen går in i en intensiv period inför lanseringen av vårt operationssystem, berättar Bertil G. Larsson. Vi är fast beslutna att revolutionera implantatkirurgin på liknande sätt som gjorts inom tandvården. Avsikten är att nå en global marknad och den här resan har bara börjat. Vi vill göra bolaget tillgängligt för allmänheten genom en listning på Aktietorget och styrelsen i Ortoma och jag välkomnar dig att följa med oss på en spännande resa.


Välkommen till informationsträffar och webbhearing

I samband med emissionen kommer Ortoma att delta på informationsträffar och en webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring.

 • Uddevalla – 18 februari 2014 kl. 18.30 – Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18.
 • Stockholm – 19 februari 2014 kl. 18.00 – Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.
 • Göteborg – 26 februari 2014 kl.18.00 – Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65.
 • Webbhearing på AktieTorgets hemsida – 25 februari 2014 kl. 10.00, www.aktietorget.se
För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission på e-post: [email protected] eller på telefon: 0431-47 17 00.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected]
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionen inför listning på AktieTorget.

För ytterligare information om Ortoma, vänligen kontakta:

Klementina Österberg, Ordförande, telefon 0704-40 11 90
Bertil G. Larsson, VD, telefon 0702-99 75 10
E-post: [email protected]


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.