Valberedningen i Ortoma: Ändring av föreslagen revisor inför årsstämma 2023

Publicerat 23 May, 2023

Kallelsen till Ortomas årsstämma 2023 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 28 april 2023. I pressmeddelandet redovisas valberedningens förslag på val av revisor. Valberedningen för Ortoma har meddelat Ortoma att man beslutat ändra sitt förslag på val av revisor till årsstämman till följd av ny upphandling. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Magnus Fjellman och medpåskrivande revisor Helena Pegrén väljs till ny revisor vid årsstämman den 31 maj 2023.

Det ändrade förslaget till Ortomas årsstämma 2023 betyder att valberedningen föreslår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Magnus Fjellman som huvudansvarig revisor och Helena Pegrén som medpåskrivande revisor i stället för Mazars AB med David Johansson som huvudansvarig revisor för Ortoma.

I övrigt har inga förändringar skett i valberedningens förslag till årsstämman 2023. Stämman hålls onsdagen den 31 maj 2023 kl. 15:00 i Hotell Mektagonens konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14:30. Fullständiga beslutsförslag och handlingar till årsstämman finns på Ortomas hemsida www.ortoma.com/investor-relations/bolagsstammor/ samt på bolagets kontor på Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.