Valberedning utsedd inför Ortomas årsstämma 2024

Publicerat 17 Nov, 2023

Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) meddelar att valberedningens ledamöter inför Ortomas årsstämma 2024 har utsetts. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska Ortomas valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Roy Forslund, utsedd av Infotech i Väst AB.
  • Matts Andersson, utsedd av honom själv.
  • Jerker Jonason, utsedd av honom själv.

Valberedningens ordförande är Roy Forslund, utsedd av valberedningen. Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad vid behov till valberedningen.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2023 vilket finns tillgängligt på Ortomas hemsida, https://ortoma.com/investor-relations/bolagsstammor/.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] senast den 31 mars 2024.

Årsstämman 2024 kommer att äga rum onsdagen den 29 maj 2024.
 
Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.