Stort intresse för Ortomas nya koncept för 3D-modulering3D-modelleringskoncept

Publicerat 9 Nov, 2022

 

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets proof-of-concept-presentationer av den nya teknologin för att konvertera 2D-röntgenbilder till 3D-modeller, på årsmötet för American Association of Hip and Knee Surgeons ("AAHKS"), var mycket framgångsrika. Årsmötet, som samlar ledande branschfolk inom ortopedin, hölls i Dallas, USA den 4-5 november 2022.

 

Ortoma meddelade den 31 oktober 2022 att Bolaget skulle presentera en proof-of-concept-lösning för att konvertera 2D-röntgenbilder till 3D-modeller byggt på Bolagets unika AI-baserade plattform för preoperativ planering i anslutning till AAHKS årsmöte den 4-5 november 2022.

Linus Byström, VD för Ortoma, kommenterar:

"Vi är glada över det enorma intresset från ledande beslutsfattare inom MedTech-branschen under vårt besök i Dallas. Responsen bekräftade marknadens behov av bildkonvertering av 2D-röntgenbilder till 3D-modeller. Detta lägger grunden för nästa steg, att utveckla vårt koncept till en första 2D till 3D-lösning under 2024. 2D till 3D-plattformen kommer att komplettera och stärka vårt befintliga erbjudande och fortlöpa parallellt med vår kommersialisering av den CT-baserade OTS-plattformen."

Arbetet med detta "proof-of-concept" initierades när Bolaget identifierade ett stort behov på marknaden som Ortoma har den unika förmågan att tillgodose. Eftersom Ortoma redan har utvecklat en avancerad plattform för maskininlärning såg Bolaget ytterligare en möjlighet att omvandla röntgenbilder till 3D-modeller. Den nuvarande tekniken för att ta fram 3D-modeller på exempelvis knän och höfter sker med hjälp av en datortomograf (CT-röntgen). Även om inte alla sjukhus är utrustade med en datortomograf, finns det vanligtvis konventionella röntgenbilder tillgängliga. Ortoma ska nu tillvarata denna möjlighet och utveckla konceptet till en prototyp med mål om att kunna lansera en första produkt under 2024.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.