Sändning från Ortomas årsstämma

Publicerat 26 Jun, 2020

Ortomas årsstämma hålls den 30 juni 2020 kl. 15.00.  Under förutsättning att det godkänns av stämman planerar bolaget att sända stämman live på webben.

Sändningen kommer att ske via bolagets YouTube-kanal, som nås via denna länk:

https://www.youtube.com/channel/UCQjQlEqcC4Zr9VlNa-MELbg/channels

Sändningen kommer att starta strax efter kl. 15.00 efter godkännande av stämman.

Endast de aktieägare som är anmälda och närvarar på stämman kommer att kunna ställa frågor och rösta. Sändningen är en service som bolaget tillhandahåller för att minska risken för spridning av Covid-19. Vi hoppas att så många aktieägare som möjlig på detta sätt ska kunna ta del av stämman med bibehållen säkerhet och välbefinnande.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.