Positiv feedback på Ortomas nya prototyp vid den ledande branschkonferensen AAOS i Las Vegas

Publicerat 13 Mar, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) meddelade nyligen att Bolaget tagit fram en första avancerad prototyp för det banbrytande 3D-konceptet för konvertering av slätröntgenbilder som är ett nytt potentiellt affärsområde. Bolagets prototyp används för planering av höftledskirurgi där underlaget består av slätröntgen i 2D som konverteras till en 3D-modell. Prototypen presenterades i samband med en av de största branschkonferenserna inom ortopedisk kirurgi, American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS. Eventet samlade ledande branschrepresentanter, kliniker, akademiker och beslutsfattare från hela världen den 7–11 mars 2023 i Las Vegas. Ortoma träffade i samband med konferensen olika branschaktörer samt andra nyckelpersoner på området och presenterade Bolagets verksamhet och erbjudande med gott utfall.

Ortoma har nyligen deltagit på en av de största branschkonferenserna inom ortopedisk kirurgi, American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS. Eventet samlade ledande branschrepresentanter, kliniker, akademiker och beslutsfattare från hela världen den 7–11 mars 2023 i Las Vegas. I samband med konferensen meddelade Ortoma att Bolaget har tagit fram en första avancerad prototyp för sitt 3D-koncept som konverterar konventionella röntgenbilder till 3D-modeller vilket används för planering av höftledskirurgi. Prototypen presenterades i samband med konferensen och väckte betydande intresse från aktörer under konferensen vilket indikerar på potentialen i konceptet redan i dess tidiga utvecklingsfas.

”Vårt besök på AAOS bar frukt för Ortoma. Vi är mycket nöjda med besöket och har haft givande möten med både befintliga och nya kontakter som visat intresse för den nya prototypen såväl som vårt befintliga erbjudande. Prototypen är i tidig fas som ett pågående utvecklingsprojekt och genom besöket har vi fått bekräftat marknadsbehovet och att det finns ett tydligt intresse för tekniken. De aktörer vi mötte under besöket tyckte att det är ett intressant koncept och vill fortsatt följa utvecklingen av denna potentiella produkt. Vi planerar för att kunna ansöka om regulatoriskt godkännande under 2024. Responsen vi fått stärker oss i arbetet med den fortsatta utvecklingen.”, kommenterar VD Linus Byström.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.