Ortomas teknologi framhävs som ett lovande alternativ till dagens standardmetod för uppföljning i välrenommerade ACTA Ortopedica

Publicerat 15 Feb, 2024

Ortoma AB (publ) (ticker: ORT) meddelar idag att en vetenskaplig artikel har publicerats i välrenommerade ACTA Ortopedica, där bolagets AI-baserade system för uppföljning av höftledskirurgi, OTS™ Follow-up, har utvärderats i förhållande till nuvarande standard, Radiostereometri, RSA (MBRSA). Resultaten i studien visar att OTS™ Follow-up är ett starkt alternativ till dagens standardmetod.

”Artikeln i ACTA visar att OTS™ Follow-up är en icke invasiv, användarvänlig och lika precis metod för postoperativ uppföljning av höftproteskirurgi som RSA och som ger möjlighet till konsekvent uppföljning av varje opererad patient”, kommenterar Tommy Hansson, Professor emeritus i ortopedi och Chief Medical Officer på Ortoma.

Ortoma har utvecklat det AI-baserade operationssystemet Ortoma Treatment Solution – OTS™ som består av tre moduler, OTS™ Plan, OTS™ Guide och OTS™ Follow-up. Modulerna OTS™ Plan och OTS™ Guide används Aför preoperativ planering respektive navigering under operation. Den tredje modulen, OTS™ Follow-up används för uppföljning av operationen. Läkaren använder OTS™ Follow-up för att mäta rörelse och position av implantat över tid, vilket är särskilt viktigt vid utvärdering av ledproteser men även av andra ortopediska ingrepp. OTS™ Follow-up kan klargöra icke tillfredsställande proteslägen med ökad risk för tidig proteslossning, men också proteslossning i sig.

Standardmetoden som används idag, Radiostereometrisk analys (RSA), är en invasiv medicinsk bildteknik som via speciellt monterade röntgenkameror kan detektera mycket små rörelser av protesdelarna i förhållande till ett antal metallmarkörer i operationsområdet. Metoden är tidskrävande, dyr och komplex då den bland annat kräver specialistkompetens liksom speciell röntgenutrustning för att kunna genomföras.

Den vetenskapliga artikeln, med titeln ”Comparison between model-based RSA and an AI-based CT-RSA: an accuracy study of 30 patients”, jämför OTS™ Follow-up (benämnt som AI-based CT-RSA i artikeln) i förhållande till nuvarande standard, RSA, för att mäta förändringar av ledimplantatets position vid total höftartroplastik. Studien visar att det finns en god överensstämmelse mellan OTS Follow-up och RSA vid mätning av postoperativa förändringar i implantatets position. Författarna konkluderar att OTS™ Follow-up säkerställer användaroberoende och ger konsekventa resultat och utgör därför ett starkt alternativ till dagens standardmetod.

Den vetenskapliga artikeln är publicerad av Medical Journals Sweden, på uppdrag av the Nordic Orthopedic Federation i ACTA Ortopedica. Tillgång till artikeln: Christensson, A., Nemati, H. M., & Flivik, G. (2024). Comparison between model-based RSA and an AI-based CT-RSA: an accuracy study of 30 patients. Acta Orthopaedica, 95, 39–46. https://doi.org/10.2340/17453674.2024.35749

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.