Ortoma tecknar kompletterande avtal om likviditetsfacilitet

Publicerat 14 Nov, 2022

Ortoma meddelade den 2 september 2022 att Bolaget träffat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB för perioden september till december 2022 om 7,5 miljoner kronor. Denna har nu ändrats till ett belopp om 4,0 mkr.

 

Ortoma AB ("Ortoma" eller "Bolaget") tecknar därför en kompletterande likviditetsfacilitet med styrelsemedlemmarna Gunnar Németh, Jonny Nordqvist, Tommy Hansson, Matts Andersson samt vd Linus Byström privat eller via bolag. Faciliteten är tidsbegränsad t.o.m. 2022-12-31 och beloppsbegränsad till 3,2 miljoner kronor. Utbetalning sker under november och december 2022. Skulden återbetalas till långivarna med en årlig ränta om 5 % och återbetalningen ska ske enligt separat överenskommelse. 

Kreditfaciliteten kommer att användas till Bolagets utvecklingsprojekt samt strategiska satsning med konvertering av slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller byggt på Bolagets AI-baserade plattform för preoperativ planering. Den proof-of-concept-lösning för 2 till 3D konvertering som nyligen presenterades vid årsmötet för AAHKS (American Association of Hip and Knee Surgeons) i Dallas, USA, rönte stort intresset från ledande beslutsfattare inom MedTech-branschen och bekräftade marknadens behov av bildkonvertering av 2D-röntgenbilder till 3D-modeller.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.