Ortoma tecknar avtal för OTS™ med globalt ortopedibolag

Publicerat 20 Sep, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har ingått ett utvecklings- och distributionsavtal med DePuy Ireland Unlimited Company (”DePuy Synthes”). Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™ där Ortoma kommer att integrera DePuy Synthes teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi. Ortoma erhåller i samband med undertecknande av avtalet en ersättning om 750 000 amerikanska dollar. Bolaget kommer också att erhålla milstolpsbetalningar om totalt 8 225 000 amerikanska dollar under förutsättning att utvecklingssteg uppnås och regulatoriska godkännanden erhålls. Sammanlagt kan Bolaget erhålla 8 975 000 amerikanska dollar i ersättning. Vidare kommer Bolaget, vid distribution av produkterna, få årliga licensintäkter för mjukvara samt betalning för hårdvara och förbrukningsartiklar. Avtalet är en uppföljning av det term sheet som Ortoma tecknade med DePuy Synthes i december 2022.

DePuy Synthes, en del av Johnson & Johnson MedTech, är en av de globalt ledande aktörerna inom ortopediska ingrepp och protestillverkning. Deras produkter omfattar olika specialiteter, exempelvis ledrekonstruktion, trauma, ryggradskirurgi och idrottsmedicin. Ortoma har nu tecknat ett utvecklings- och distributionsavtal för att integrera DePuy Synthes teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi.

Avtalet omfattar utvecklingsarbete, regulatoriska godkännanden och globala distributionsrättigheter exklusive Japan. Ortoma erhåller en initial ersättning samt milstolpsbetalningar om sammanlagt 8 975 000 amerikanska dollar som betalning för utvecklingsarbete och regulatoriska godkännanden. Utvecklingsarbetet kommer att inriktas på att utöka stödet i OTS™ för att göra det kompatibelt med implantat och instrument från Depuy Synthes och på integration av DePuy Synthes teknik i Ortoma Treatment Solution (”Custom OTS”). Milstolpsbetalningarna för utvecklingsarbetet är villkorade av uppfyllda acceptanskriterier. De marknader för vilka Ortoma kan få ersättning för regulatoriska godkännanden omfattar USA, EU, Storbritannien och Australien.

Vid distribution av produkterna kommer Ortoma dessutom erhålla ersättning för försäljning av system, årliga licensintäkter för mjukvara per system och försäljning av förbrukningsvaror. Avtalet reglerar en tidsperiod för utveckling plus en inledande period om sju år från första försäljning av Custom OTS samt en s.k. ”tail period” om tre år. Avtalet reglerar inga minimivolymer för försäljning och det är i dagsläget för tidigt att bedöma den finansiella effekten av försäljningen när produkterna lanserats och börjat distribueras. De regulatoriska godkännandena för Custom OTS förväntas erhållas under 2024 och Depuy Synthes kommer att distribuera produkterna på de marknader där regulatoriska godkännanden erhållits.

”Ortoma rör sig steg för steg mot global etablering av OTS™ och genom vårt fördjupade strategiska samarbete kommer vi att kunna nå viktiga marknader så som USA och Europa. Vi ser fram emot ett givande samarbete.”, kommenterar Linus Byström, VD för Ortoma.

Ortoma har utvecklat produkten Ortoma Treatment Solution (OTS™) som används för ortopediska ingrepp och som för höftledskirurgi kallas OTS™ Hip. Systemet inkluderar OTS™ Hip Plan och OTS™ Hip Guide för preoperativ planering, intraoperativ navigering och postoperativ uppföljning av kirurgiska ingrepp för höftledsimplantat. Systemets unika mjukvara bygger på bland annat artificiell intelligens och möjliggör förbättrad noggrannhet, effektivitet och kirurgiskt resultat. Affärsmodellen bygger på försäljning av hårdvara, återkommande intäkter från mjukvarulicenser och engångsartiklar samt betalning per behandling.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.